Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

5 PHÚT CHO CHÚA

04/07/11                                     thỨ hai tuẦn 14 tn
Th. Êlisabét BỒ đào nha                      Mt 9,18-26
con cẦn bàn tay chúa
“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” (Mt 9,18b)
Suy niệm: Đôi bàn tay của ông trưởng hội đường Giaia đã chạm tới giới hạn không thể vượt qua, ông không thể cứu con mình thoát khỏi bàn tay thần chết. Nhưng dù ông đã bó tay, lòng tin của ông vẫn thôi thúc ông lên đường đi tìm đôi bàn tay khác có quyền năng thắng được quyền lực của thần chết; đó chính là đôi bàn tay của Chúa Giêsu: “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúa Giêsu hiểu được nỗi đau của người cha, Ngài đưa tay đỡ em chỗi dậy, ban lại sự sống cho em. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha, Đấng ban sự sống, cứu chữa những gì đã hư mất, cất đi những nỗi thống khổ của con người.
Mời Bạn: Bàn tay của Chúa là bàn tay ban sự sống từ cõi hư vô, ban lại sự sống từ cõi chết. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng hằng sống và sáng tạo muôn loài, tất nhiên chúng ta cũng tôn trọng sự sống là công trình của bàn tay Chúa và sứ mạng của chúng ta là làm cho sự sống được phát triển. Mời bạn đặt bàn tay mình trong lòng bàn tay Chúa và chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để bảo vệ và phát triển sự sống. Chung quanh bạn có những người đang cần tay bạn trao cho họ những cái thiết yếu để sống. Biết bao thai nhi đang van xin bàn tay người lớn đừng bị ô nhơ mà huỷ diệt sự sống của các em.
Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy nghĩ về những giây phút mà Chúa Giêsu cầm lấy tay bạn, và hãy tạ ơn Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin đôi bàn tay Chúa chỉ lối dẫn đưa, gìn giữ con trên mọi nẻo đường, và nâng con chỗi dậy khỏi vũng bùn đen tối cuộc đời.

Không có nhận xét nào: