Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

5 phút cho Chúa _ tình cho không biếu không

09/07/15                                              THỨ NĂM TUẦN 14 TN
Th. Âu-tinh Dao Rong, lm và các bạn tử đạo               Mt 10,6-15
TÌNH CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)
Ai cũng có một cái gì đó tốt đẹp để cho không. Bạn cũng vậy!
Suy niệm: Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su dạy các ông cũng phải noi theo gương Ngài: cho đi vô điều kiện vì tình yêu tha nhân. Từ giờ phút này, các ông phải sắp xếp lại lối suy nghĩ, hành động của mình, phải từ bỏ cách nói, cách làm trước đây để có thể dấn thân cho sứ mạng. Sắp xếp lại là cách diễn dịch công cuộc “Tân Phúc Âm Hóa” mà hiện nay Giáo Hội đang đề cập đến rất nhiều. Sắp xếp bao hàm sự chọn lọc: cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ dựa trên những giá trị của Tin Mừng. Các ông phải rao giảng, chữa lành bệnh tật, khử trừ ma quỷ cách vô điều kiện, dám cho không như chính mình đã được cho không. Đó chính là tình yêu, là khởi điểm cho một tình yêu sâu xa và tận căn nơi các sứ giả Tin Mừng.
Mời Bạn: Là linh mục, tu sĩ, tông đồ giáo dân… bạn đã cho không thế nào? Cho không là không nhắm đến một “hòn chì ném lại” cho mỗi “hòn đất ném đi,” dù đó là tình cảm, tiền bạc, đồ vật hay một mối tương quan từ người được thụ hưởng. Ai cũng có một cái gì đó tốt đẹp để cho không. Bạn cũng vậy!
Sống Lời Chúa: Động lực thúc đẩy các môn đệ ra đi theo lệnh truyền của Chúa Giê-su không gì hơn là lòng thương xót của Ngài. “Ngài chạnh lòng thương” họ như chiên bơ vơ không người chăm sóc. Động cơ thúc đẩy chúng ta đem tình cho không biếu không người anh chị em cũng không ngoài quĩ đạo ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su đáng mến, Chúa ban cho chúng con ơn huệ tuyệt vời là được nhận biết và yêu mến Chúa. Xin giúp chúng con biết “cho đi mà không cần tính toán,” bởi vì chúng con luôn ý thức mình không có gì mà đã chẳng lãnh nhận từ Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: