Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

5 phút cho Chúa _ sứ mạng loan báo Tin Mừng

07/07/11               thỨ năm đẦu tháng tuẦn 14 tn
                                                                  Mt 10,7-15
sỨ mẠng loan báo tin mỪng
“Dọc đường hãy rao giảng…” (Mt 10,7)
Suy niệm: Nhiều bậc tôn sư như Đức Khổng, Đức Phật có thói quen dẫn môn sinh rảo khắp thôn làng thành thị giảng dạy giáo thuyết của mình. Chúa Giêsu cũng sai các môn đệ đi lưu động trong “các thành hay làng mạc.” Nhưng việc rao giảng thì không phải đợi đến một nơi nào, mà đã phải thực hiện ngay khi còn đi đường. Chính nội dung của lời rao giảng “Nước Trời đã đến gần” cho thấy tính cấp bách khẩn thiết của sứ mạng: không được có thái độ tự mãn hoặc thụ động ngồi chờ người ta đến nhưng trái lại phải nhanh nhẹn tích cực lên đường đến với tha nhân, trở thành sứ giả đem Tin Mừng bình an đến mọi nhà mọi người, ngay cả khi bị xua đuổi, từ chối.
Mời Bạn: Có người nhận xét rằng Giáo Hội tại Việt Nam còn nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ; các chủng viện dòng tu vẫn đầy ắp chủng sinh, tu sĩ. Thế nhưng ơn gọi truyền giáo loan báo Tin Mừng cho lương dân thì vẫn còn ít oi. Não trạng ngồi chờ vẫn còn tồn tại nếu không nói là thịnh hành nơi người tín hữu. Chúng ta nhìn lại bản thân, hay cộng đoàn của mình xem có khi nào chúng ta chủ động giới thiệu Tin Mừng cho lương dân, có tích cực tìm kiếm sáng kiến mới để rao giảng Lời Chúa cho hữu hiệu hay không.
Chia sẻ: Trong mỗi buổi họp, mỗi lần sinh hoạt, nhóm của bạn có đề ra một hoạt động cụ thể nào để loan báo Tin Mừng cho lương dân không?
Sống Lời Chúa: Trước mỗi việc làm, dù là việc đạo đức hay việc làm thường nhật, nhắc nhở mình làm việc theo tinh thần Phúc Âm và với ý hướng cầu nguyện cho một anh em lương dân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con hãy xin chủ mùa sai thợ ra gặt lúa. Xin hãy biến đổi chúng con nên thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo.Không có nhận xét nào: