Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

5 phút cho Chúa _ yêu Chúa vượt qua sợ hãi

11/07/15                                               THỨ BẢY TUẦN 14 TN
Th. Bê-nê-đi-tô, viện phụ                                      Mt 10,24-33
YÊU CHÚA VƯỢT QUA SỢ HÃI
“Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không biết.” (Mt 10,26)
“Tình yêu thì không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18).
Suy niệm: Nỗi sợ hãi làm con người không dám nhìn nhận sự thật, đối diện với sự thật và nói sự thật. Chẳng hạn, sợ bị kỳ thị, nhiều Ki-tô hữu không dám nhìn nhận căn cước của mình; sợ bị mất chức quyền, nhiều Ki-tô hữu không dám công khai sống đạo; sợ phải sống như lời Chúa dạy, nhiều Ki-tô hữu không dám đọc và suy niệm Lời Chúa, không dám dấn thân, không dám chịu thiệt thòi. Chúa Giê-su bảo chúng ta “đừng sợ”, bởi không gì có thể che giấu sự thật, mà sự thật lớn lao nhất là sự hiện diện của Chúa. Theo thánh Gio-an, sở dĩ người ta sợ hãi không dám nhìn nhận sự thật, bởi người ta thiếu tình yêu Chúa. “Tình yêu thì không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4,18). Một khi tin yêu Chúa, Ki-tô hữu sẽ mạnh dạn xác nhận căn cước Ki-tô hữu của mình, sẽ can đảm sống lời Chúa dạy và sẽ dùng đời sống của mình minh chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa.
Mời Bạn: Sự sợ hãi hiện nay của bạn là gì? Sự sợ hãi đó có làm bạn xa sự thật không? có làm bạn xa cách Thiên Chúa không? Nếu có như thế, Chúa mời bạn hãy can đảm sống tình thân với Chúa, chính tình thân này sẽ giúp bạn loại trừ mọi sợ hãi.
Sống Lời Chúa: Trình bày với Chúa nỗi sợ hãi hiện nay của bạn và xin Ngài ban ơn giúp bạn vượt qua nỗi sợ ấy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, điều con phải sợ hãi nhất là sợ làm buồn lòng Chúa. Xin cho con luôn tìm làm đẹp lòng Chúa, vượt thắng mọi thiệt thòi, thiệt thân, để chỉ tìm làm vui lòng Chúa mà thôi.

Không có nhận xét nào: