Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Lời Chúa tuần 2 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 2a

Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 2b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 2b
Lời nguyện lễ giới trẻ
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 2b
Nghe giảng Hãy đến mà xem

Giáo huấn Phúc Âm cntn 2c
Down load suy niệm Lời Chúa tn_02c   tn_02_c 
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 2c

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

Nghe giảng  Trên núi của Chúa!
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)Không có nhận xét nào: