Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ thích nghi mà không vá víu


21/01/13 THỨ HAI TUẦN 2 TN
Th. Anê, trinh nữ, tử đạo
Mc 2,18-22
THÍCH NGHI MÀ KHÔNG VÁ VÍU
“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?... Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ…” (Mc 2,19.21)
Suy niệm: Người ngày nay ăn chay để gim cân, cha bnh, nhưng gặp tic tùng thì c ăn, vì thỉnh thong mi có tic tùng, chuyn gì sau đó hãy tính. Trong việc xây dng nhiu người sính theo kiu “tân c giao duyên” cho l đời, bt mt, không nhn ra s vá víu, rng chúng có th sm li thi, phá v cnh quan chung
Não trạng “tng hp” thích nghi cách vá víu đóng d gp thy trong sinh hot tôn giáo, c th là qua câu chuyn gia người Pharisêu và Chúa Giêsu v vic ăn chay hay không ăn chay. Không có chuyện áp đặt người phi ging ta và ta phi theo người. Ai có thể cm ta ăn chay để tiết chế dc vng, và ai có th ngăn ta vui với nim vui ca người khác? Tiêu chí cho mi s “thích nghi” là Chúa Kitô, là “chàng rđang hiện din nơi bàn tiệc Nước Tri mà mi người được mi tham d.
Mời Bạn: Điều được coi là “thích nghi” này dễ b lm dng và khiến nó tr nên t hi hơn những gì tt đẹp đã có trước đó. Vì thế ta phi biết suy xét thu đáo trước khi đem áp dụng cho mình, hay day cho người ta làm như vậy, đặc bit trong vic giáo dc con cái. Giáo dục không phi là s hoài c, nhưng cũng không nên quá cp tiến.
Chia sẻ: Trong Năm Đức Tin này chúng ta hc hi giáo hun Công Đồng Vatican II vi nhng thích nghi, nhưng không nên sáng kiến tu tin mang tính ch quan cá nhân.
Sống Lời Chúa: Hãy vui với người vui và hãy khóc vi người khóc!
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin soi sáng cho con biết vic mình phi làm, và biết t b vic không nên làm, dù điều y làm con thích thú hơn. Amen.

Không có nhận xét nào: