Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ vô cảm


23/01/13 THỨ TƯ TUẦN 2 TN
Mc 3,1-6
VÔ CẢM
Rồi Người nói với họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. (Mc 3,4-5)
Suy niệm: Ch vì mun bt b Chúa Giêsu mà nhng người Pharisêu đã vô cảm trước ni kh ca người bị bi tay. Ly anh ta làm c để xem th Chúa Giêsu có vi phm l lut hay không. Tuy nhiên, câu hi ca Chúa Giêsu đã cho họ thy cái sai căn bản vì h đã không hề hiu mc đích thật s ca lut ngh ngày Sabát: “Ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều d, cu mng người hay giết đi?” Sabát là ngày của Thiên Chúa, ngày ca yêu thương, ngày của s sng, ch không phi ca lut buc hay ca cái gì khác.
Mời Bạn: Chúa Giêsu gin d và bun kh vì lòng người Pharisêu chai đá trước ni đau của đồng loi. Điều này nhc ta đừng th ơ, vô cảm trước đau khổ ca người xung quanh. Theo gương Chúa Giêsu, ta cần có thái độ sn sàng, mau mn trong vic giúp đỡ người khác.
Chia sẻ: Có ln nào bn cm thy ân hn khi b qua mt cơ hội giúp đỡ người hon nn, đang cần sự giúp đỡ ca bn? Xin mời bạn chia sẻ.
Sống Lời Chúa: Ghi nh và thc hành câu Li Chúa: “Ngươi phải yêu người thân cn như chính mình” (Mt 22,39).
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, vì s phin hà, vì nhng tính toán riêng tư, đôi khi con trở nên vô cm trước những đau khổ ca người anh em. Xin giúp con có tinh thn sn sàng và tm lòng rng m, để biết nhy cm và mau mn giúp đỡ nhng ai đang cần đến con trong cuc sng. Amen.

Không có nhận xét nào: