Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ Thánh Kinh, lời hiệp nhất

18/01/11                                   thứ Ba tuần 2 tn
Tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất Mc 2,23-28
thánh kinh, lời hiệp nhất
“Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?” (Mc 2,25)
Suy niệm: Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Giáo Hội hân hoan đón chào 5 giám mục Anh giáo xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Các vị giám mục này đã công khai khẳng định, chỉ có thể có sự hiệp nhất giữa các Ki-tô hữu một khi mọi người hiệp nhất với Đấng kế vị thánh Phêrô. Khẳng định này dựa vào Thánh Kinh chứ không chỉ dựa trên kinh nghiệm. Trong Thánh Kinh, vai trò của Phêrô là Đá, được tham dự vào “Đá Tảng” là Chúa Ki-tô, và có vai trò củng cố đức tin của anh em mình. Để khám phá chân lý đó cũng như các chân lý khác, người ta không thể không mở Thánh Kinh, đọc và suy ngắm Thánh Kinh. Như lời Chúa Giê-su trách, vì không đọc Thánh Kinh, nên những người Pharisêu đã lên án sai lầm. Cũng vậy, đã có quá nhiều điều đáng tiếc chỉ vì người ta không suy niệm Lời Chúa.
Năm giám mục Anh Giáo xin hiệp nhất với Giáo hội Công Giáo
Mời Bạn: Suy niệm Lời Chúa là bổn phận hằng ngày của Ki-tô hữu. Bạn có đọc và suy niệm Thánh Kinh hằng ngày không? Tại sao?
Chia sẻ: Nói với bạn bè về hữu ích của việc suy niệm Lời Chúa và chỉ dẫn cho họ cách suy niệm.
Sống Lời Chúa: Mở Tin Mừng ngày hôm nay và đọc chậm rãi, suy niệm và cầu cho sự hiệp nhất Ki-tô hữu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói dấu chỉ chúng con là môn đệ của Chúa là chúng con yêu thương nhau. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương nhau và biết nuôi dưỡng tình thương ấy bằng chính Lời và Thánh Thể Chúa.

Không có nhận xét nào: