Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ giữ ngày sabát


22/01/13 THỨ BA TUẦN 2 TN
Th. Vinhsơn, phó tế, tử đạo       
Mc 2,23-28
GIỮ NGÀY SA BÁT
“Con Người làm chủ ngày sabát!” (Mc 2,28)
Suy niệm: Trong ngày sabát, được phép làm gì, b cm làm gì: đó là nội dung nhiu cuc tranh lun gay gt gia Chúa Giêsu và bit phái. Gii lãnh đạo Do Thái Giáo đã đặt ra ti 39 qui định tỉ mỉ liên quan đến vic gi ngày sabát, trói buc con người vào lut đến độ có th nói chết vì lut; Chúa Giêsu li mun con người sng nh lut: nếu khi nào lut ngăn cản s sng thì lut đó không còn giá trị
Trong Cu Ước, người Do Thái đã cởi trói lut hưu lễ, t v để sng còn (x. 1Mcb 2,29-44). Cũng thế, nếu trong ngày sabát bt mt gié lúa để ăn cho đỡ đói mà bị khép vào lut cm gt lúa trong ngày sabát, thì lut đó quả là khe kht, phi nhân, phi loi b đi. Luật kiêng vic xác ngày sabát phi hướng đến mt ch đích cao hơn, đó là trong ngày sabát, con người không bn tâm vào vic mưu sinh (tự nhiên), để dành trn cho vic th phượng Chúa (siêu nhiên). Hi Thánh vn mi gi con cái mình hướng đến ch đích trên trong ngày của Chúa (Chúa nht).
Mời Bạn: Tht đáng tiếc, ngày nay khi cuc sng đầy đủ hơn, thì nhiều người ch nghĩ đến vic chăm lo sự sng th lý (ăn, chơi) mà hờ hng chăm lo sự sng thiêng liêng! Đứng trước hin tượng ngày càng có nhiu người d dàng b l Chúa Nht, bn hãy cnh tỉnh để sng tht ý nghĩa ngày ca Chúa.
Sống Lời Chúa: Ghi nh câu Li Chúa: “Ca Xêda hãy tr cho Xêda; ca Chúa hãy tr cho Chúa” (Mt 22,21).
Cầu nguyện: Ly Chúa, xin dy con hiu rng con không ch sng cho riêng mình hay cho tha nhân, nhưng con chỉ tht s sng, nếu trên hết và trước hết, con sng cho Chúa, nh Chúa và vì Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: