Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

5 phút cho Chúa _ đến với Chúa với cả tấm lòng


24/01/13 THỨ NĂM TUẦN 2 TN
Th. Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ HT
Mc 3,7-12
ĐẾN VỚI CHÚA VỚI CẢ TẤM LÒNG
Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có tật nguyền cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn ma quỷ hễ thấy Chúa Giêsu thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ngài là Con Thiên Chúa.” (Mc 3,10-11)
Suy niệm: Ta hãy m to mt để nhìn mt cnh tượng tht ngon mc: dân chúng t khp nơi đổ xô v được nhìn thy Chúa, bnh nhân thì c gng đến gn s vào Ngài để được cha lành, còn ma qu sp mình phc ly Ngài. Thế nhưng, có vẻ Đức Giêsu không h hi lắm trước thành công vang di này: Ngài bo môn đệ dành sn mt chiếc thuyn nh để khi b dân chúng chen ln; vi ma qu, Ngài cm ngt chúng không được phát ngôn ba bãi. 
Ti sao Đức Giêsu li không phn khi trước nhng kết qu m mãn như vậy? Chc chn Ngài biết rõ lòng người, h đổđến vi Ngài vì tinh thn v li; Ngài cũng biết rõ lòng d ma qu, chúng làm vy chng qua là để la bp dân chúng.
Mời Bạn đến vi Chúa, gp g Ngài không vì mt ý hướng v li, cu cnh, cũng chng vì li ích, thú vui thiêng liêng nào. Bạn hãy đến cùng Chúa vi tâm tình ca người con tho cn gp g người Cha, v Chúa ca mình.
Chia sẻ: Tôi thường làm các vic đạo đức vi ý hướng nào: nhm xin ơn, vì lòng sốt sng hay vì mun gp g, tiếp xúc vi Ngài mà thôi?
Sống Lời Chúa: trung thành đọc Li Chúa mi ngày vi ý hướng mun gp g Chúa và sng ging Ngài hơn.
Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin cho chúng con không coi Chúa như một công ty bo him, mt kho tàng cha ơn lành, mà biết nhìn Chúa và đến vi Chúa ch vì yêu mến Ngài với tâm tình tho hiếu mà thôi. Xin cho chúng con mi ngày nên ging Chúa hơn. Amen.

Không có nhận xét nào: