Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

5 phút cho Chúa _ đặt cược vào Chúa Giêsu

18/01/12          THỨ tư tuần 2 tn
Tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất           Mc 3,1-6
“Đặt cược” vào Đức Giêsu
“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”(Mc 3,4)
Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, có hai cuộc ‘đặt cược’ nhắm vào Đức Giêsu. Người bại tay ‘đặt cược’ niềm hy vọng và lòng tin vào Đức Giêsu, mong được Ngài chữa lành. Nhóm Pharisêu ‘đặt cược’ tài xét đoán và danh tiếng của mình khi tố cáo Đức Giêsu vi phạm luật ngày sabát. Còn Đức Giêsu, Ngài cũng ‘đặt cược’ chính cuộc sống mình cho Chúa Cha và cho con người. Ngài nhập thể làm người, rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường để rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh hoạn tật nguyền cho con người. Ngài bất chấp những rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng khi can đảm phê phán thái độ vụ luật của các nhóm tôn giáo đương thời. Cũng như trong những cuộc tranh luận trước (x. Mc 2,28), Đức Giêsu luôn đề cao phẩm giá con người, coi việc tôn trọng phẩm giá ấy như yếu tố quan trọng nhất trong khi thực thi lề luật.
Mời Bạn: Hãy luôn nhạy cảm với những ai cần sự giúp đỡ của bạn. Hãy làm như Chúa Giêsu, Ngài không bỏ rơi ai một mình với các vấn đề của người ấy, nhưng luôn đón nhận, chia sẻ các khó khăn, giúp đỡ và trao ban cho họ sức mạnhbình an của Thiên Chúa” (Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI).
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ dám liều, dám “đặt cược” cuộc đời mình vào Chúa Giêsu khi mạnh dạn nhạy cảm trước sự đau khổ, khốn cùng của người lân cận và tìm cách chia sẻ, giúp đỡ họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn tìm đến Chúa trong mọi lúc, tinh tế nhận ra tình thương Chúa trong cuộc sống, và luôn nhạy cảm trước nhu cầu của người anh chị em bên cạnh, đang cần đến sự giúp đỡ của con. Amen.

Không có nhận xét nào: