Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ rượu mới, bầu cũng phải mới

17/01/11          thứ hai tuần 2 tn
Th. Antôn, viện phụ                                 Mc 2,18-22
rượu mới, bầu cũng phải mới
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ… Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới.” (Mc 2,22)
Suy niệm: Chuyện cũ-mới là đề tài tranh luận hằng ngày. Người có tuổi thích nói chuyện cũ, người trẻ chuộng những gì mới mẻ. Nhưng có những thứ - dù cũ hay mới – ai ai cũng phải trân trọng. Điều hôm nay là mới, mai kia sẽ cũ; điều được mọi người mến chuộng ngày nay, ngày sau có thể sẽ bị đời đào thải không thương tiếc. Quan trọng là nhận ra chân giá trị của cái mới và trân trọng bảo tồn những điều, dù đã trải qua bao năm tháng, nhưng không bao giờ bị coi là cũ. Theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay thì Chúa Giêsu, Chàng Rể quí của Giao Ước Mới, sẽ mãi mãi là mới, hôm qua cũng như hôm nay, và như thế đến muôn đời!
Mời Bạn: Làm sao khám phá ra những nét mới lạ của con người Đức Giêsu, mặc dù Ngài đã sống cách chúng ta hai ngàn năm? Chỉ có một cách tốt nhất cho bạn và cho tôi, đó là năng suy niệm Lời Ngài mỗi ngày! Thật vậy, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho những ai suy gẫm Lời Chúa tìm thấy những điều mới lạ. Nếu không đọc Lời Chúa, bạn sẽ chẳng thấy gì mới mẻ nơi Đức Giêsu. Chính việc đọc và suy gẫm Lời Ngài mà bao tâm hồn tìm thấy sức sống mới cho cuộc đời của chính mình, nhất là trong những khi cô đơn, thất vọng.
Chia sẻ: Chia sẻ kinh nghiệm về hiệu quả việc đọc, suy gẫm Lời Chúa. Nếu chưa có kinh nghiệm, hãy bắt đầu để thấy điều mới lạ Chúa làm cho đời bạn.
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày hãy tâm niệm một câu Lời Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì nhờ năng tiếp xúc với Lời Chúa, mỗi ngày con khám phá ra Chúa luôn hiện diện và đồng hành với con. Amen.

Không có nhận xét nào: