Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

5 phút cho Chúa _ Chúa gọi tên tôi


21/01/11          thứ sáu tuần 2 tn
Th. Anê, đồng trinh, tử đạo                     Mc 3,13-19
chúa gọi tên tôi
“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” (Mc 3,13-19)
Suy niệm: Trước một loạt những tên tuổi khô khan của các tông đồ, chúng ta tự hỏi: mình dựa vào đâu để có thể suy niệm và sống đoạn Tin Mừng hôm nay? Đây có thể là một cách: chúng ta đã được Thiên Chúa gọi tên từ thuở đời đời: “Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49,1). Mỗi lần Thiên Chúa gọi tên ai, Ngài làm cho người ấy hiện hữu, Ngài khắc tên người ấy vào lòng Ngài. Ngài dẫn đưa người ấy vào một tương quan mật thiết với Ngài. Vì thế, sau khi được gọi tên, nhóm Mười Hai đến ở cùng Chúa. Họ đã đáp trả tiếng gọi này bằng nhiều cách khác nhau. Mười một người trở thành tông đồ, một người trở thành kẻ phản bội. Chúng ta chưa là tông đồ trọn vẹn, cũng không đến nỗi là kẻ phản bội. Chúng ta ở giữa hai. Chúng ta đã nhiều lần từ chối tiếng gọi của Thiên Chúa, nhưng coi chừng có khi chúng ta trở thành kẻ phản bội, minh nhiên chối bỏ Chúa và đức tin của mình.
Mời Bạn: Ban đang trên cuộc hành trình: sống trong Giáo Hội, nghe Lời Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, gặp gỡ Chúa hằng tuần, tiếp xúc anh chị em hằng ngày. Bạn đang ở đâu? Bạn đang trở thành ai rồi?
Chia sẻ: Chúa yêu mỗi người cách cá vị, gọi tên từng người. Liệu điều này  cản trở tính cộng đoàn trong Giáo Hội?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ ghi nhớ tình yêu độc đáo Thiên Chúa dành cho mình, và bày tỏ tâm tình biết ơn qua việc nhớ đến Ngài mỗi ngày khi thức dậy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành với tiếng gọi của Chúa, tiếng gọi mà con đã nhận trong ngày chịu phép Thánh Tẩy. Amen.

Không có nhận xét nào: