Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

Lời Chúa tuần 24 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 24a
Giáo huấn Phúc Âm cntn 24a
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA 
Tha thứ _ Ở bên Nhật, có một tên sát nhân ...
Tha thứ _ Phê-rô không phải là không tính toán
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 24b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 24b
Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 24 b
Nghe giảng
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 24c
Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 24 c

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Không có nhận xét nào: