Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

5 phút cho Chúa _ tình yêu không hỏi tại sao

16/09/10 THỨ NĂM TUẦN 24 TN

Th. Conêliô, giáo hoàng và Síprianô, giám mục, tử đạo
Lc 7,36-50

TÌNH YÊU KHÔNG HỎI TẠI SAO

“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7,37)
Suy niệm: Nếu chỉ để rửa chân cho sạch hay để tỏ lòng hiếu khách thì hà tất phải có những hành vi khó hiểu như cô Maria đã làm khi rửa chân cho Chúa Giêsu? Tại sao cô không rửa chân cho Chúa bằng nước lã mà bằng nước mắt? Tại sao cô không giữ bộ mặt luôn tươi nở nụ cười trên môi mà để cho hai dòng lệ chạy dài trên má? Tại sao cô không dùng khăn để lau có hay hơn tóc không? Tại sao cô không bảo vệ mái tóc để cả con người cô giữ được nét duyên dáng của một phụ nữ? Tại sao cô không sức dầu thơm trên đầu Chúa mà đổ lên chân? Chúa Giêsu đã trả lời thay cho cô Maria: Đó chỉ có thể là vì tình yêu. Cô Maria đã yêu Chúa hết mình để đền bù cho những tội lỗi cô đã phạm trong quá khứ. Những hành vi yêu thương đó của cô Maria được Chúa Giêsu đánh giá như bằng chứng của lòng thống hối.

Mời Bạn: Tình yêu mang tên thống hối đó thúc đẩy ta có những hành động khác thường, có những sáng kiến không thể đặt vấn đề tại sao. Thánh Âu-tinh đã nói: “Hãy yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm.” Yêu là cho đi tất cả mà không tính toán hơn thiệt. Yêu là quên mình để chỉ nhớ và làm những gì đẹp lòng người mình yêu.

Sống Lời Chúa: Tự nhắc mình: của lễ đẹp lòng Chúa nhất là tấm lòng thống hối ăn năn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người tội lỗi, chúng con nhận thấy mình cần được tha thứ. Xin thúc đẩy tâm hồn chúng con, để chúng con mạnh dạn đứng lên làm những hành vi của lòng mến mà không tính toán, không hỏi tại sao.


Không có nhận xét nào: