Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Lời Chúa tuần bát nhật phục sinh


LỜI CHÚA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Các bài suy niệm Lời Chúa cnps 1b
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚAKhông có nhận xét nào: