Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

- GIÁO DỤC NHÂN BẢN -

        cần mẫn
        cần lao
        chú ý
        tiền của
        sức khỏe
        thời giờ
        thanh liêm
        trong sạch tâm hồn
        chính trực
        công bằng
        tuân phục
        trật tự
        tổ chức
        óc sáng suốt
        trí phán đoán
        sáng kiến
        chân thành
        trung tín
        tự tín
        tự chủ
        cương nghị
        nhẫn nại
bài 9. học tập chữ nhân
tư cách lịch sự
                lý thuyết
                thực hành
                        nhà ở
                        điệu bộ
                        sinh hoạt riêng tư
                        chào hỏi và giới thiệu 
                        thăm viếng 
                        tiếp khách
                 sử dụng xe cộ
                        lời nói lịch thiệp
        giao tế lịch sự
                tiếp khách trong bữa ăn
                tiếp khách đỗ nhà 
                cách nói chuyện 

Không có nhận xét nào: