Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Lời Chúa tuần 5 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 5a
Giáo huấn Phúc Âm cntn 5b
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 5b (dẫn lễ) (bài giảng)
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 5c
Giáo huấn Phúc Âm cntn 5c
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) - (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)