Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

5 PHÚT CHO CHÚA


10/02/11                                                      thỨ năm tuẦn 5 tn
Th. Côlática, trinh nữ                                                       Mc 7,24-30

mỌi sỰ đỀu có thỂ đỐi vỚi ngưỜi tin
“Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” (Mc 7,28)
Suy niệm: Người đàn bà xứ Xi-ri ấy rất khổ tâm: có cô con gái yêu lại bị rơi vào trong vòng trói buộc của quỷ. Với bất cứ giá nào bà cũng phải van xin Chúa cho bằng được vì bà tin chắc Ngài có thể làm được điều đó. Ai nghe biết chuyện mà lại không động lòng thương, huống chi Chúa Giêsu là chính Đấng Thương Xót! Nhưng sao Chúa trả lời nghe cứng cỏi và ra chiều miệt thị bà quá như vậy? Thì ra Chúa đang muốn ẩn mình mà bà này lại phát hiện ra (cc. 24-25). Vả lại, Chúa muốn thử thách lòng tin của bà, nên vừa nói ra những lời ‘khó nghe’ đó, thì ngay tức khắc Chúa đã đáp lại lời bà: “Vì bà đã nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Quả thật mọi sự đều có thể đối với người tin, khi đó là đức tin trong sángđích thực; lúc đó chắc chắn Chúa sẽ đáp lời. Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gc 1,3).
Mời Bạn: Biết bao người thường xuyên lãnh nhận các bí tích, biết bao nhiêu người đi hành hương chỗ này chỗ khác, nhưng không phải ai cũng lãnh nhận được ơn như nhau. Ơn Chúa dồi dào như mạch nước đầy, nhưng bạn đi múc nước được nhiều hay ít là tùy ở lòng bạn. Yêu mến nhiều, tin nhiều, bạn sẽ được nhiều; yêu mến ít, tin ít, thì được ít.
Chia sẻ: Sống Lời Chúa mỗi ngày trong sự vắng mặt hữu hình của Chúa có làm bạn giảm sút đức tin không?
Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ biểu lộ lòng tin và dâng lên Chúa điều đang làm bạn khổ tâm nhất trong lúc này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng củng cố niềm tin để con luôn vững mạnh trong mọi lúc, nhất là lúc con gặp bao khó khăn trong cuộc sống.Không có nhận xét nào: