Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

5 phút cho Chúa _ ephata! hãy mở ra!

11/02/11                                                        thỨ sáu tuẦn 5 tn
                               Đức Mẹ Lộ Đức
Ngày Quốc tế Bệnh nhân                                                 Mc 7,31-37

éphata! hãy mỞ ra!
Người ta đem đến cho Ngài một người điếc ngọng nài xin Ngài đặt tay cho. Kéo người ấy ra khỏi dân chúng, riêng một mình, Ngài tra ngón tay vào tai, và nhổ nước miếng Ngài đụng vào lưỡi người ấy, đoạn nhìn lên trời, Ngài rên và nói với người ấy: “Éphata! Ngươi hãy mở ra!…” Người ấy nói được rành rọt. (Mc 7,31-37)
Suy niệm: Để có thể “mở lưỡi mở tai” cho anh điếc ngọng này, Chúa Giê-su đã phải khổ công chừng nào. Qua những cử chỉ ân cần tế nhị, Chúa bày tỏ tấm lòng thương xót, luôn sẵn sàng phục vụ của Ngài : kéo riêng một mình anh ta ra khỏi đám đông náo động, tra ngón tay vào tai điếc, nhổ nước miếng, bôi vào lưỡi câm, nhìn lên trời, rên lên với Chúa Cha một lời van xin thống thiết: “Éphata! Hãy mở ra!” Và người ấy nghe được, nói được.
Mời Bạn: Bạn có cảm kích trước tấm lòng giầu tình thương xót, tế nhị, sẵn sàng phục vụ người khốn khổ của Chúa Giêsu không? Còn mình thì sao bạn nhỉ? Những lúc bận rộn mệt nhọc đâu có dễ gì mà được vậy? Hay chính mình lại là người điếc ngọng cần được Chúa mở tai mở lưỡi cho? Điếc vì cả ngày chỉ nghe tiếng đập nhạc café, phòng trà, karaoke, chuyện đời! Cho nên đâu còn có thể nghe được tiếng Chúa! Mà đã điếc thì câm ngọng luôn! Có nói cũng ấp úng ngọng ríu lưỡi! Bao dây rợ của thế tục tội lỗi ràng buộc cái lưỡi còn đâu mà tuyên xưng Lời Chúa cho ai!
Sống Lời Chúa: Bạn hãy xin Chúa Giêsu mở tai mở lưỡi cho chính mình, và cũng cộng tác với Chúa Giê-su đi mở lưỡi mở tai cho vợ con, chồng con, bạn bè hàng xóm… cho những ai đang điếc – câm Lời Chúa.
Cầu nguyện: Dâng lên Chúa lời van xin tha thiết nhất của bạn, xin Ngài mở tai, mở lưỡi để bạn có thể tuyên xưng danh Chúa.Không có nhận xét nào: