Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

5 phút cho Chúa _ giữ nghĩa cùng Chúa

08/02/11                                                          thỨ ba tuẦn 5 tn
Th. Giêrônimô Êmiliani                                                     Mc 7,1-13

“giỮ nghĩa cùng chúa”
“Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà
duy trì truyền thống của người phàm.”
(Mc 7,6.8)
Suy niệm: Ai cũng có một cuộc đời để sống và làm việc, để phục vụ và yêu thương, để tìm kiếm hạnh phúc, cho mình và cho người. Sống hài hòa tốt đẹp mọi tương quan trong cuộc sống: với Trời, với đời và với người, đó là lý tưởng mà mọi người mong muốn. Nhưng làm thế nào chọn lựa và dung hòa những tương quan đó? Trong thực tế, nhiều người đã “gạt bỏ điều răn của Chúa” để chạy theo “truyền thống của người phàm” bởi vì đối với Thiên Chúa, họ chỉ “tôn kính bằng môi miệng” còn tấm lòng thì mải mê tìm kiếm thứ hạnh phúc theo kiểu trần thế này.
Mời Bạn: Hẳn bạn cũng nhiều lần tự hỏi: Tôi đang sống giữa thế gian! Tôi luôn đứng trước sự lựa chọn: tuân giữ “điều răn của Chúa” hay sống theo “truyền thống người phàm”? Biết làm sao đây? Hẳn bạn nhớ cách lựa chọn của các tông đồ “vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (x. Cv 5,29)! Đó cũng là châm ngôn sống và lời tuyên xưng khí khái của Chân phước An-rê Phú Yên: “Giữ nghĩa cùng Chúa, cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.” Đó có phải là mẫu mực và động lực cho tôi thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng chứ không chỉ trên môi miệng hay chưa?
Chia sẻ: Sống giữa thế gian, những áp lực nào khiến bạn khó “giữ nghĩa cùng Chúa”? Cộng đoàn của bạn có thể giúp nhau vượt qua những áp lực đó không?
Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi quyết dành một khoảng thời gian thật riêng để cầu nguyện hoặc đến viếng Chúa tại nhà thờ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đừng thờ Chúa chỉ trên môi miệng nhưng luôn tôn thờ Chúa với tất cả tấm lòng.


Không có nhận xét nào: