Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011

5 phút cho Chúa _ dám chia sẻ không?


12/02/11                                                        thỨ bẢy tuẦn 5 tn
                                                                                           Mc 8,1-10
dám chia sẺ không?
Các môn đệ thưa Người: “Ở đây trong nơi hoang vắng này,
lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” Đức Giê-su hỏi các ông:
“Anh em có mấy chiếc bánh?”
(Mc 8,4-5)
Suy niệm: GDP bình quân cả nước trong năm 2010 là 1.200 USD/người, nhưng 70% dân số sống ở nông thôn có mức thu nhập bình quân cả năm chỉ đạt 400 USD/người (Thân Hoàng, “Giảm Nghèo cần phải bền vững,”); điều đó có nghĩa là người nghèo đang có đó, cạnh chúng ta. Vấn đề đặt ra là “lấy đâu ra bánh cho họ”? Chưa hết, còn những người nghèo chất lượng cuộc sống, nghèo tình người và nghèo đói Thiên Chúa, “lấy đâu ra bánh cho họ” đây? Người ta thường tìm lời giải nơi người này, người kia; còn đối với Chúa Giêsu, lời giải nơi chính mỗi người chúng ta: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Nhận ra số “bánh” mình có để cho người đói ăn, cho người bị bỏ rơi đang chới với, cho người đói khát Thiên Chúa, đã là điều đáng kể. Vấn đề còn lại là chúng ta có dám chia sẻ không? Tin Mừng cho biết đã có một người thanh niên giàu có tiu nghỉu bỏ đi vì không dám chia sẻ. Còn chúng ta thế nào? Tuy số “bánh” chúng ta có chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu của đám đông, nhưng Chúa cứ đợi chờ chúng ta dám san sẻ để Ngài làm những điều lớn lao cho người nghèo.
Mời Bạn: Đâu là những khả năng của bạn trước nhu cầu chính đáng của người nghèo? Bạn có dám chia sẻ không?
Chia sẻ: Vì sao bạn không dám chia sẻ cho người nghèo?
Sống Lời Chúa: Làm một việc chia sẻ cho người nghèo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, những gì con có không là của con, mà là do Chúa ban cho. Xin cho con dám san sẻ những ân huệ ấy cho anh em con.

Không có nhận xét nào: