Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Lời Chuá cntn 5a _ giáo lý Phúc Âm

GIÁO LÝ PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT V QUANH NĂM A
(Is 58.7-10; 1 Cr 2.1-5; Mt 5.13-16)
I. Giáo Huấn Phúc Âm
Môn đệ Chúa phải là Muối mặn ướp đời và phải là đèn sáng soi đường cho thế gian.
Hai hình ảnh mà Kitô hữu phải thể hiện: Phải là Kitô hữu đích thực như muối mặn thật.
Phải thể hiện lối sống Kitô hữu như đèn sáng soi đường dẫn lối cho người chung quanh bằng những gương lành thánh thiện và bác ái.
II. Vấn nạn Phúc Âm
Muối trong Kinh Thánh
Người Do Thái không những dùng muối nấu ăn mà còn làm phân bón vì có chất sodium. Nên chúa nói: Chúng con là muối đất.
Vợ Ông Lót tiếc của nhìn lại phía sau khi rời thành Sodoma, Chúa cho bà thành tượng muối. Sách Sáng Thế Ký 16:26
Sách Tiên Tri Êzêkien nói về tầm quan trọng của muối từ Biển chết trong chương 47:11
Trong Sách Lêvi 2:13 và Êzêkien 43:24 cũng nói đến lễ giao hoà với Thiên chúa phải hoà với muối.
Trong sách Xuất hành 30:35 và trong sách Ezra 6:9 cũng nhắc đến lễ tế phải có muối. Sách Ezêkien 16:4 cũng nói đến việc xát muối cho trẻ sơ sinh làm chúng khoẻ mạnh.
Cả ba Phúc Âm Nhất Lãm: Matthêô, Marcô và Luca đều nói đến vai trò của người Kitô hữu như muối mặn và như đèn sáng.
Khi giao tiếp với người khác, nên thêm muối vào lời ăn tiếng nói cho có mặn mà dễ thương như trong Thư Thánh Phaolô gửi Giáo Đoàn Colossê 4:6
Như vậy, trong Kinh Thánh muối tượng trưng cho một giao ước vững bền. Muối làm cho của lễ có giá trị và muối tăng sự mặn mà của lời ăn tiếng nói.
Ánh Sáng trong Kinh Thánh
Ánh sáng rất quan trọng và là công trình sáng tạo đầu tiên: Chúa phán hãy có ánh sáng và ánh sáng xuất hiện trong Sáng Thế Ký 1:3
Chúa chính là ánh sáng và sự công chính. Tội lỗi là bóng tối, Người phạm tội sợ ánh sáng. Ông bà nguyên tổ sau khi phạm tội đã trốn tránh Chúa. Sáng Thế Ký 3:8.
Bóng tối đồng loã với tội lỗi. Người ta thường phạm tội trong bóng tối. Người có hành vi bất chính né tránh ánh mắt của người đời. Sách Ông Gióp 24:13,15,17; Tiên Tri Isaia 28:15; 29:15-16; Thánh Vịnh 139; Tiên Tri Giêrêmia 16:17 và 23:24
Ánh sáng như sự xét xử - Chính Chúa là ánh sáng và thành sự xét xử cho muôn dân:
 “Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa." Phúc Âm Thánh Gioan 3:19-21
Mọi bí mật sẽ được phô bày trước ánh sáng:
 “Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!" Phúc Âm Marcô 4:22-23
Chúa chính là ánh sáng, Ngài sẽ phơi bày:
Những tội lỗi thầm kín và những bất chính như trong Thánh Vịnh 90:8
Những bí nhiệm dù kín đáo và sâu thẩm cũng sẽ phái phô bày. Sách Gióp 12:22.
Không có gì là bí mật trước mắt Chúa. Sách Tiên tri Daniel 2:22
Thánh Phaolô trong thư Thứ Nhất gửi Corinto 4-5 cũng nói: “Vậy xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng”
Ai chuộng tội lỗi như người đi trong bóng tối, sẽ bị vấp ngã:
Sách tiên tri Isaia 59:9-10 khẳng định: Người lầm lạc là người đi trong bóng tối. Họ như người mù, có mắt nhưng không thấy gì.
Phúc Âm Thánh Gioan 12:46 nói “Đức Giêsu đến trần gian như ánh sáng, để tất cả những ai tin vào Con Người thì không ở trong bóng tối lầmn lạc”
Phúc Âm Thánh gioan 11:9-10 cũng khuyên: Có 12 giờ một ngày, nên hãy lo đi lại và làm việc khi trời còn sáng. Nếu đi lại, làm việc trong đêm tối sẽ bị vấp ngã.
Phải sống trong ánh sáng: Tức sống khiêm tốn và nhìn nhận mình là tội nhân như người thu thuế trong dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện. Phúc Âm Thánh Luca 18:13-14
Sám hối và xưng tội. Tông Đồ Công Vụ 19:18
Giữ cho mình luôn thuộc về ánh sáng như trong Thư Thứ Nhất Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Tessalonica 5:5-8 “Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ, thì ngủ ban đêm; ai say sưa, thì say sưa ban đêm. Nhưng chúng ta, chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ”
Hãy để ánh sáng Chúa hướng dẫn chúng ta ra khỏi bóng tối tội lỗi như trong Thư Thứ II của Thánh Phaolô gửi Corintô 4:2,6 “Trái lại, chúng tôi khước từ những cách hành động ám muội, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa; nhưng chúng tôi giãi bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô. Gian truân và hy vọng trong công việc tông đồ”
Hãy trở nên ánh sáng
Thư Thánh Phaolô gửi Êphêsô 5:8-14a dạy: chúng ta được kêu gọi làm con cái sự sáng. Hãy chiếu sáng cho người chung quanh bằng những hoa trái của việc lành phúc đức
Phúc Âm Thánh Matthêô hôm nay 5:14-15 dạy: Chúng ta phải là đèn sáng và phải đặt trên bệc cao để dọi ánh sáng cho cả nhà.
Đi dưới ánh sáng Chúa để thành ánh sáng cho muôn người như trong Phúc Âm Gioan 8:12
Muối mặn và ánh sáng
Nếu đã gọi là muối thì phải mặn. Cũng như khi nói tới ớt thì phải hiểu ớt cay. Muối mà không mặn hay muối lạt thì không còn được gọi là muối. Vô dụng, đem vất bỏ.
Cũng vậy, Kitô hữu tức là một Chúa Kitô khác. Cụ thể như người Công Giáo tức Kitô hữu được rửa tội theo giáo hội Rôma. Nếu người đó không phản ảnh trung thực Chúa Kitô hay người đó làm cho người ta hiểu sai về Chúa Kitô, thì trở thành vô dụng cũng như không còn là muối nữa. Chính bản thân mình không là muối, chính bản thân mình hư hỏng thì làm sao ướp mặn cho đời.
Nếu đã là ánh sáng thị phải sáng. Cũng như đèn sáng mang ánh sáng cho người trong nhà, hay như mặt trời chiếu sáng cho trần gian.
Kitô hữu không chỉ mang danh hay bản chất là Kitô trong người nhưng còn phải thành gương sáng cho người chung quanh. Nhờ ánh sánh của đèn, người ta khống vấp ngã. Nhờ ánh sáng mặt trời, vạn vật sinh sống và người ta thấy đường đi nước bước. Kitô hữu phải nếu gương sáng cho người chung quanh bằng như hoa trái thánh thiện và việc làm bác ái.
III. Thực hành Phúc Âm
Muối cần thiết, hữu dụng nhưng rẻ rề
Muối thật cần thiết cho đời sống hàng ngày, từ việc nấu ăn cho đến nông nghiệp, từ khoa học cho đến y tế. Ở Canada, mùa đông, người ta rất cần muối để làm tan băng tuyết trơn trượt mang an toàn cho người đi bộ và cho xe cộ giao thông. ..
Nhưng dường như ít có ai than phiền về giá muối cao hay nói đúng hơn ai cũng cho nó “rẻ rề!”, hay có những so sánh rẻ như muối! Muối rẻ vì tiến trình làm nên muối không khó khăn và tốn kém: Người ta gom nước biển vào ruộng muối, để trời nắng bốc hơi và có muối. Không ai trả tiền vì mua nước biển cả. Lý do nữa: Muối rẻ vì người ta có thể tìm thấy muối ở mọi nơi: từ ngũ cốc, từ lòng đất, từ khoán sản…
Kitô hữu thật cần thiết cho đời, thật hữu dụng, nhưng phải “rẻ giá!”
Rẻ giá không có nghĩa là vô dụng, là đồ bỏ hay thứ hàng đem bán đổ bán tháo. Nhưng rẻ giá vì không ai phải trả tiền cho mình thành Kitô hữu cả và chúng ta cũng không đòi ai trả tiền hay trả công cho chúng ta vì chúng ta đọc kinh, đi lễ hay làm việc từ thiện bác ái.
Sáu mươi địa phận Công Giáo ở Canada đều có qui định tiền phải trả khi cử hành lễ hôn phối hay đám xác trong nhà thờ. Nhưng không địa phận nào được quyền qui định số tiền phải trả khi rửa tội cả. Rửa tội để thành Kitô hữu, để nhập vào gia đình Giáo Hội, không ai phải mất tiền trả để thành con Chúa hay thành giáo dân của một giáo xứ. Sẽ rất là sai khi có vài giáo xứ nói về tiền đèn nến hay công khó linh mục hay người phụ giúp bê thau nước trong nghi thức rửa tội và đòi tiền hay mong người ta trả tiền.
Muối mặn có mọi nơi. Bản chất Kitô hữu có nơi Kitô hữu. Chúa Kitô có ngay trong con người chúng ta. Chúng ta không phải tốn tiền mua cái mà chúng ta đang có, cũng nhưng không thể đòi người khác trả cái mà họ có quyền có, thí dụ quyền được rửa tội hay quyền làm con Chúa.
Một lần tôi tham dự một khoá bồi dưỡng về đại kết, người ta kể chuyện vui về đại diện các hệ phái đối diện trước một đám tang. Người chết nằm chờ một tang lễ tôn giáo và đem chôn. Người chết nghèo đến nỗi chết vì đói. Thân nhân cũng không có tiền để tẩm liệm hay chốn cất. Nhà quàn mời đại diện các tôn giáo đến để xem coi ai sẵn sàng chôn người chết nghèo nầy miễn phí? Linh mục công giáo, linh mục Chính Thống Giáo, Mục Sư Anh Giáo, Mục Sư Tin lành… của vài giáo phái khác đều theo qui chế Giáo Hội của mình: Phải lấy $300, trong đó $150 vô nhà thờ và $150 tiền cho linh mục hay mục sư. Người nghèo, chết vì nghèo đói, không có tiền, nên các linh mục và mục sư đều rút lui từ từ và tự bảo: Thôi để kẻ chết chôn kẻ chết! Nghèo quá làm sao cho vô nhà thờ được. Nhà thờ cũng phải trả điện sưởi chứ! Tình trạng kéo dài đi đến bế tắc.
Nhưng sau cùng, chuyện lạ xảy ra: Sau khi mọi người đã rút lui, Chúa Giêsu âm thầm từ cây Thánh giá tuột xuống, ôm lấy người chết nghèo, đem đi chôn vào huyệt đá mà người ta dành sẵn cho Ngài. Ngài lăn tảng đá lắp cửa mộ và trở lại tiếp tục treo thân mình trên thánh giá và thều thào: Ơn cứu độ miễn phí!
Phục vụ như bản chất Kitô hữu là muối mặn. Khi được trả công, bản chất Kitô hữu ít mặn hơn. Thợ đáng ăn lương! tuy nhiên thù lao hay thích thù lao sẽ làm cho giá trị hy sinh thành kém giá và muối Kitô hữu nơi chúng ta bớt mặn đi.

Không có nhận xét nào: