Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Lời Chúa tuần 2 mùa vọng

LỜI CHÚA TUẦN 2 MÙA VỌNG
Bài giảng cho thiếu nhi cnmv 2a
Nghe giảng Hãy sám hối
Suy niệm Chầu Thánh Thể cnmv 2b
Giáo huấn Phúc Âm cnmv 2b
Nghe giảng  

Giáo huấn Phúc Âm cnmv 2c
Bài giảng cho thiếu nhi cnmv 2c
Nghe giảng
Down load suy niệm Lời Chúa  vong_2c   vong_2_c

Nghe giảng
Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  

Nghe giảng  
Lời Chúa Thứ Bảy tuần 2 MV
Nghe giảng  


Không có nhận xét nào: