Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội


LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiKhông có nhận xét nào: