Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ đón nhận sự thật

10/12/15                                                         THỨ NĂM TUẦN 2 MV
                                                                                        Mt 11,11-15
ĐÓN NHẬN SỰ THẬT
“Nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gio-an chính là Ê-li-a, người phải đến. Ai có tai thì nghe.” (Mt 11,11)
“Cuộc lữ hành khám phá thật sự không phải là nhìn những cảnh tượng mới, nhưng là nhìn bằng đôi mắt mới” (M. Proust).
Suy niệm: “Cuộc lữ hành khám phá thật sự không phải là nhìn những cảnh tượng mới, nhưng là nhìn bằng đôi mắt mới” (M. Proust). Gio-an Tẩy Giả đi trước dọn đường với lòng nhiệt thành nóng bỏng như Ê-li-a ngày nào, rồi Đức Giê-su xuất hiện với quyền năng của Đấng Cứu Thế, y như cảnh tượng các ngôn sứ tiên báo từ xa xưa. Thế nhưng, người Do Thái chỉ quen nhìn với đôi mắt cũ: Đấng Cứu Thế phải đáp ứng mong mỏi của họ, phải là người giải phóng họ khỏi ách đô hộ của đế quốc Rô-ma. Vì thế, họ khước từ Gio-an, người Thiên Chúa sai đến. Họ cũng chối bỏ Đức Giê-su, không chấp nhận tư cách Thiên Sai của Ngài. Với đôi mắt cũ, họ không nhận ra sự thật, một “sự thật sẽ giải thoát anh em.” (Ga 8,32).
Mời Bạn: “Anh có thể dắt con ngựa đi uống nước, nhưng anh không thể bắt nó uống” (ngạn ngữ Anh). Thiên Chúa đã và sẽ làm mọi sự để bày tỏ một sự thật: Ngài yêu thương bạn. Vấn đề sống còn với bạn là có chấp nhận để Ngài yêu thương hay không.
Chia sẻ: Bạn có tin rằng chấp nhận sự thật căn bản: Chúa yêu thương mình sẽ giúp bạn có một đôi mắt mới khi nhìn cuộc đời và người chung quanh không?
Sống Lời Chúa: Nhìn lại những gì Chúa đã thi ân giáng phúc cho bạn, dâng lên Ngài lời cảm tạ, và tập nhìn mọi sự với đôi mắt mới.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Sự Thật, Sự Thật toàn vẹn. Chúng con cảm tạ Chúa đã mạc khải cho chúng con sự thật về Thiên Chúa và về con người. Xin cho chúng con luôn sống xứng hợp với sự thật chúng con đã đón nhận. Amen.

Không có nhận xét nào: