Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

GLCG _ 10 điều răn _ mục lục


MỤC LỤC
bài 5. lương tâm
bài 6. tội lỗi
bài 8. đức tin 
bài 9. đức cậy
bài 10. đức mến 
bài 11. đức thờ phượng             
bài 13. tôn trọng danh Chúa          
bài 15. thánh hóa ngày chúa nhật     
bài 16. thảo kính cha mẹ         
bài 17. nuôi dạy con cái          
bài 18. xây dựng xã hội           
bài 19. chớ giết người   
bài 20. tôn trọng sự sống       
bài 22. sống khiết tịnh  
bài 23. giữ đức công bằng      
bài 24. chớ lấy của người        
bài 25. sống tinh thần nghèo khó      

HOME 

Không có nhận xét nào: