Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Lời Chúa tuần 29 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 29a
Giáo huấn Phúc Âm cntn 29a

LỜI CHÚA CNTN 29B
Các bài suy niệm Lời Chúa cntn 29b
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 29b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 29b
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 29b
Nghe giảng
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 29c


TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)


TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Nghe giảng Dàn xếp _ Chúa đến
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)Không có nhận xét nào: