Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Lời Chúa tuần 26 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 26a
Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 26a
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 26b
Giáo huấn Phúc Âm cntn 26b
Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 26b
Nghe giảng  Lazaro được an ủi
Down load suy niệm Lời Chúa tn_26b   tn_26_b


Giảng lễ cho thiếu nhi cntn 26c
Nghe giảng

Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)
Không có nhận xét nào: