Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Lời Chúa tuần 6 phục sinh


LỜI CHÚA TUẦN 6 PHỤC SINH
Suy niệm Chầu Thánh Thể cnps 6a
Nghe giảng
  
Suy niệm Chầu Thánh Thể cnps 6b
Giáo huấn Phúc Âm cnps 6b
Bài giảng cho thiếu nhi cnps 6b
Nghe giảng

Giáo huấn Phúc Âm cnps 6c


Không có nhận xét nào: