Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

NGHỆ THUẬT LÀM TRƯỞNG

I. NGHỆ THUẬT LÀM TRƯỞNG

lời nói đầu: “không có lính dở, mà chỉ có chỉ huy kém”. (Napoléon)

A.   SỨ MẠNG

B.   TƯ CÁCH

16.  nhân từ

C.   HUẤN LUYỆN

D.   KẾT LUẬN

32. kết luận 


Không có nhận xét nào: