Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Lời Chúa tuần 9 thường niên


LỜI CHÚA TUẦN 9 MÙA THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA CNTN 9A
Các bài suy niệm Lời Chúa cntn 9a
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 9a
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 9a
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA

LỜI CHÚA CNTN 9B
Các bài suy niệm Lời Chúa cntn 9b
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 9b
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 9b
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA

LỜI CHÚA CNTN 9C
Các bài suy niệm Lời Chúa cntn 9c
Suy niệm Chầu Thánh Thể cntn 9c
Bài giảng cho thiếu nhi cntn 9c
Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)  

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Nghe giảng  Các ông lầm to!

TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)

Nghe giảng
TÌM HIỂU LỜI CHÚA (năm lẻ) (năm chẵn)


Không có nhận xét nào: