Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

5 phút cho Chúa _ bị gài nhưng không mắc bẫy

08/03/11                                thỨ ba tuẦn 9 tn
Th. Gioan Thiên Chúa, tu sĩ                Mc 12,13-17
bỊ gài nhưng không mẮc bẪy
Khi ấy, người ta cử mấy người Pharisêu và
mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Đức Giêsu
để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy.
(Mc 12,13)
Suy niệm: Thì ra không phải người thường mới bị gài bẫy mà chính Đức Giêsu, dù là Thiên Chúa, nhưng sống trong thân phận con người, cũng không thoát khỏi bị gài. Cả một “phái đoàn” được sai đi với sứ mạng gài bẫy Chúa dính líu vào “chính trị:” Có nộp thuế cho Xê-da hay không. Người ta còn gài bẫy để tố cáo Chúa vi phạm luật Môsê: Có khi chỉ ở mức độ “rình mò” như vụ việc Chúa chữa bệnh hoặc các môn đệ Chúa bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát. Cũng có khi “nặng” hơn, mang tầm cỡ một vụ án như vụ người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình. Những sự gài bẫy đó đều phát xuất và qui về chiến dịch gài bẫy qui mô, dai dẳng của ma quỷ để lôi kéo Đức Giêsu đi trệch khỏi con đường cứu độ Chúa Cha đã hoạch định. Trong tất cả các vụ việc đó, Chúa Giêsu không mắc bẫy bởi Ngài luôn đứng về phía Thiên Chúa và phân định rạch ròi: “Của Xê-da, trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Mời Bạn: Mang thân phận con người nhưng chúng ta được kêu gọi sống như con cái Chúa. Bạn cảm thấy bị giằng co hay bạn dứt khoát chọn Chúa thay vì Xê-da? Đức Kitô dạy ta luôn nhìn thấy Chúa trong mọi sự và nhìn mọi sự trong Chúa, nhờ đó có được sự phân định sáng suốt và luôn chọn thuộc về Ngài.
Chia sẻ: Đâu là tiêu chuẩn cho sự phân định những gì thuộc về Thiên Chúa để bạn dứt khoát chọn Ngài?
Sống Lời Chúa: Dành ít phút mỗi ngày xét mình để phân định ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi sáng và giúp con sống đời chứng tá cho Tin Mừng giữa đời. Amen.

Không có nhận xét nào: