Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

5 phút cho Chúa _ trách nhiệm và vinh dự

03/06/13 THỨ HAI TUẦN 9 TN
TH. CARÔLÔ LOANGA VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
MC 12,1-12
TRÁCH NHIỆM VÀ VINH DỰ
“Bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài ấy sẽ về tay ta!’ Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.” (Mc 12,7-8)
Suy niệm: Những tên tá điền trong dụ ngôn thật độc ác và tham lam. Ông chủ vườn nho đã sắp đặt chu đáo, nào là rào dậu, khoét bồn đạp nho lại còn xây tháp canh. Các tá điền chỉ việc chăm sóc vườn nho và sinh hoa lợi. Thế mà khi người chủ sai đầy tớ đến thu hoa lợi, thì họ lại cư xử thật ngạo ngược ngang tàng: đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ; thậm chí cả người con của ông chủ cũng bị họ sát hại không thương tiếc. Chúa Giêsu ám chỉ thái độ của người Do Thái đối với các ngôn sứ được Chúa sai đến và nhất là đối với chính Ngài là Con Một Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến.
Mời Bạn: Thái độ của người Do Thái cũng có thể là thái độ của tôi, khi tôi chưa yêu mến Giáo Hội đủ, chưa cộng tác với những người đại điện của Chúa trong cộng đoàn và nhất là khi tôi còn sống trong tội lỗi. Mel Gibson vừa là đạo diễn vừa là người đóng vai quân dữ cầm búa trực tiếp đóng đinh Chúa Giêsu trong bộ phim “12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu”, muốn nói với mọi người rằng: Mỗi người chúng ta, trong tội lỗi, đều tham dự vào việc đóng đinh Chúa, và đều chịu trách nhiệm về cái chết của Người.
Chia sẻ: Bạn có đảm nhiệm công tác gì, tham gia hoạt động nào trong giáo xứ của bạn không? Nếu có, bạn đang tham gia với thái độ nào?
Sống Lời Chúa: Luôn sẵn sàng tham gia những hoạt động bác ái, tông đồ trong giáo xứ của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa.

Không có nhận xét nào: