Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

5 phút cho Chúa _ ngôi nhà được bảo hiểm

06/03/11                 chúa nhẬt tuẦn 9 tn – a
                                                                Mt 7,21-27
ngôi nhà đưỢc bẢo hiỂm
“Ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành,
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá…
Không đem ra thực hành thì ví được như
người dại xây nhà trên cát.”
(Mt 7,24-27)
Suy niệm: Nhiều Ki-tô hữu tự hỏi tại sao cuộc đời của họ phải gặp hết khó khăn này đến đau khổ khác? Họ vẫn tin Chúa mà? Ngôi nhà của họ đã được xây trên ‘đá’ đức tin, nhưng sao nó có vẻ lung lay dễ sụp quá vậy? Thực ra, họ đã gán cho Chúa điều Chúa không nói, ít là ở hai điểm này:

-             Thứ nhất: Cái nền đá vững chắc không phải là tin suông mà là một đức tin thể hiện ra bằng việc làm.
-             Thứ hai: Chúa không hề hứa là ngôi nhà trên đá đó sẽ không bị mưa sa, bão táp. Điều Chúa hứa là cho dù ngôi nhà đó có bị nước cuốn và mưa sa đi nữa thì nó vẫn đứng vững. Nhờ đâu? Thưa là nhờ sống thực hành Lời Chúa.
Mời Bạn: Là kitô hữu, không có nghĩa là bạn được bảo hiểm để tránh khỏi mọi khó khăn. Thực ra khó khăn gian khổ và cả bách hại nữa luôn chờ đợi các kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời. Chúa chỉ hứa cho bạn đứng vững trước mọi khó khăn gian khổ ấy, nếu biết thực hành Lời Ngài. Bạn có tin điều đó không?
Chia sẻ: Đứng trước những sóng gió của cuộc đời - nhất là về đời sống đức tin - Bạn thấy mình cần phải điều chỉnh lại điều gì?
Sống Lời Chúa: Thước đo đức tin của tôi là mức độ tôi đem ra thi hành những điều Chúa dạy (Mark Link).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là Chúa Tể Càn Khôn. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa và sống trọn niềm tin đó bằng việc thực thi Lời Chúa dạy mỗi ngày. Amen.

Không có nhận xét nào: