Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

5 phút cho Chúa _ một Đấng Cứu Thế cúi xuống

05/06/15 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 9 TN
Th. Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo                           Mc 12,35-37
MỘT ĐẤNG CỨU THẾ CÚI XUỐNG
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân con. ” (Mc 12,36)
Đức Ki-tô chiếm vị trí thứ mấy trong đời bạn? Bạn đang theo đuổi hình ảnh Đức Ki-tô chiến thắng kiểu thế tục hay Đức Ki-tô phục vụ trong yêu thương?
Suy niệm: Võ sĩ M. Pacquiao, người hùng của người dân Phi-líp-pin, chia sẻ: “Là Ki-tô hữu nghĩa là nhận Đức Ki-tô như vị Cứu Thế, như Chúa của mình. Đó là lý do tại sao bạn được gọi là Ki-tô hữu. Nếu lấy đi chữ ‘Ki-tô,’ thì bạn chẳng còn nghĩa lý gì nữa.” Đấng Ki-tô, vị Cứu Thế ấy là Con Vua Đa-vít hay xuất thân từ dòng tộc vua này. Thế nhưng, Ngài cũng đồng thời là Ngôi Lời vĩnh cửu, là Chúa của vua Đa-vít nữa. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su nhiều lần được dân chúng gọi là Con Vua Đa-vít. Tuy nhiên, tước hiệu ấy luôn đi kèm với quan niệm Đấng Cứu Thế chiến thắng các thế lực thế tục, lập vương quốc trần thế trên thế giới. Đức Giê-su đã nỗ lực thay thế vào đó hình ảnh Đấng Cứu Thế tôi tớ, đưa nhân loại về với Chúa bằng cái chết yêu thương của mình.
Mời Bạn: “Động lực số một cho đời tôi là Đức Ki-tô, là Chúa và Đấng Cứu Độ của tôi, cũng như của gia đình và vợ con tôi” (M. Pacquiao). Còn bạn, Đức Ki-tô chiếm vị trí thứ mấy trong đời bạn? Bạn đang theo đuổi hình ảnh Đức Ki-tô chiến thắng kiểu thế tục hay Đức Ki-tô phục vụ trong yêu thương?
Sống Lời Chúa: Tôi chiêm ngắm hình ảnh Đức Ki-tô khiêm tốn hạ mình phục vụ, và nỗ lực sống tinh thần ấy trong cung cách hành xử của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm phục mẫu gương hạ mình phục vụ chúng con của Chúa, vì Chúa yêu chúng con cho đến cùng. Xin cho chúng con bỏ đi hình ảnh Chúa chiến thắng vinh quang kiểu thế tục, nhưng ghi khắc và cố gắng noi theo mẫu gương quảng đại và khiêm tốn hạ mình phục vụ vì yêu thương của Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: