Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Lời Chúa cntn 03a _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 3 TN A
Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Lễ Mẹ Thiên Chúa _ các bài suy niệm Lời Chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM 
LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

Lời Chúa cnmv 4a _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG A
Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24