Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Daily reflection _ love doesn't calculate

LOVE DOESN'T CALCULATE
Love is more precious than gold or wealth! Jesus teaches that real giving must come from the heart. A gift given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is precious to God.  
Deacon John Ruscheinsky

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014

Suy niệm hạnh thánh _ 24/11

Thánh ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Vị thánh trong ngày _ 24/11


Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Bạn
Có đến ba lần bắt đạo cực kỳ khủng khiếp trong thế kỷ 19. Kể từ năm 1820, trong sáu thập niên, có khoảng 100,000 đến 300,000 người Công Giáo đã bị giết hoặc bị đầy ải.  

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 34 thường niên

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Kh 14, 1-3. 4b-5; Lc 21, 1-4

5 phút cho Chúa _ một chọn lựa sinh tử

24/11/14 thứ hai tuần 34 tn
Thánh An-rê Dũng Lạc và các bạn tử đạo
Lc 9, 23-26
MỘT CHỌN LỰA SINH TỬ
Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9, 23-25)
Tôi thường chọn lựa những giá trị của Nước Trời hay những giá trị trần thế?  

Daily reflection _ these precious things

THESE PRECIOUS THINGS
Every time we work for these precious things - truth, life, holiness, grace, justice, love and peace - we are working for Jesus, our true King.
Deacon John Ruscheinsky

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014

Lời Chúa cntn 34a _ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ


Chúa Kitô Vua Vũ Trụ  
”Bẩm quan, các cha dạy chúng tôi những điều hay lẽ phải, dạy chồng hiền lành, đừng cờ bạc rượu chè, dạy vợ sống thuận hòa với chồng theo như giáo lý trong đạo.”
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm

Sống đức tin _ Chị Marthe Robin thánh hiến căn bệnh của mình

Chị Marthe Robin - Đấng Sáng Lập Tu Hội Bác Ái  
ĐƯỢC NÂNG LÊN HÀNG TÔI TỚ CHÚA
Chị Marthe đã thánh hiến căn bệnh của mình để được hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu trên thánh giá, phó thác trọn vẹn cho thánh ý Chúa theo gương của Mẹ Maria.  
Lm John Minh

Lời Chúa cntn 34a _ Đức Kitô, Vua tình Yêu

ĐỨC KITÔ, VUA TÌNH YÊU
Vì là vua tình yêu, trong ngày phán xét cuối cùng, Ngài sẽ xét xử về tình yêu. Nghĩa là chúng ta sẽ bị phán xử về cách chúng ta yêu mến và phục vụ Chúa như thế nào nơi những người anh chị em nghèo khó và bé nhỏ nhất của chúng ta.
Logos

Lời Chúa cntn 34a _ vương quốc tình yêu và sự sống vĩnh cửu

VƯƠNG QUỐC TÌNH YÊU
VÀ SỰ SỐNG VĨNH CỬU
Nếu chúng ta biết quan tâm đến nhau nhiều hơn, chúng ta đều được nghe những lời đầy yêu thương này: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.”
Lm. Mt

Lời Chúa cntn 34a _ bài giảng cho thiếu nhi

Lễ Chúa Kitô Vua - năm A
Chủ đề: “GIÊSU, VUA MUÔN VUA”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Mark Link _ Lời Chúa cntn 34

CHÚA NHẬT – TUẦN 34
Tin Mừng Năm A
[Vào ngày chung thẩm, Đức Vua sẽ nói:] “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước… Bấy giờ những người công chính sẽ thưa: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con… đã tiếp đón Chúa đâu?” Để đáp lại, Đức Chúa sẽ bảo họ: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho Ta” (Mt 25,35. 37 – 38. 40).
Có hai thanh niên chèo xuồng đến vùng hoang mạc Canada và đã rất mỏi mệt. Đột nhiên, họ phát hiện ra một cái chòi của người đi đánh bẫy. Căn chòi sạch sẽ và không khóa, trong đó có một cuốn Kinh thánh đang mở, với dòng ghi chú: “Căn chòi của bạn đã cứu sống tôi. Tôi bị đau nặng cần chỗ nghỉ ngơi và đã được đáp ứng. Tôi không có tiền để trả cho bạn, nhưng chỉ có lời chúc phúc của Chúa. Xin hãy đọc Tin mừng Mt 25,31 tt.” 

Suy niệm hạnh thánh _ 23/11

Thánh Giáo Hoàng CLEMENT I
 (c. 101)
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Vị thánh trong ngày _ 23/11

Thánh Giáo Hoàng Clement I
(c. 101)  
Ðức Clement đã chủ trương dùng đức ái để hàn gắn chia cắt trong Giáo Hội Côrintô, vì "nếu không có đức ái, không có gì làm hài lòng Thiên Chúa."  

Sống đức tin _ quyền được quên nơi tòa giải tội

Quyền được quên:
để lại tội lỗi nơi tòa giải tội
“Cần phải nhấn mạnh rằng khi Thiên Chúa thực thi công lý là Ngài đang yêu thương. Một trong những hình thức của yêu thương là tôn trọng công lý.”  
Minh Đức (CNA)

Ơn thiên triệu _ kỷ niệm 10 năm giám mục của ĐC Đaminh

Hình Ảnh Kỷ Niệm 10 Giám Mục
Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh  

5 phút cho Chúa _ nhận ra Chúa Kitô nơi người bé mọn

23/11/14 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – A
Chúa Ki-tô Vua vũ trụ
Mt 25, 31-46
NHẬN RA CHÚA KI-TÔ
NƠI NGƯỜI ANH EM BÉ MỌN
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom’.” (Mt 25, 34-36)
“Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta.”  

Daily reflection _ victory over death in bodily resurrection


VICTORY OVER DEATH
IN BODILY RESURRECTION
Jesus asks us the same question. Do you and I believe in the Resurrection and in the promise of eternal life?
Deacon John Ruscheinsky