Thứ Tư, ngày 03 tháng 2 năm 2016

Lời Chúa cntn 5c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 5 THƯỜNG NIÊN C
Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5,1-11

Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2016

Lời Chúa cntn4c _ sự thật sẽ giải thoát

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT
Tâm hồn tự do là tâm hồn có được cái nhìn không bị ràng buộc bởi định kiến, tư lợi, v.v... mà chỉ muốn tìm kiếm sự thật: muốn nhìn một người, một việc đúng như nó là.  
Lm. HK

Lời Chúa cntn 4c _ các bài suy niệm

SUY NIỆM LỜI CHÚA
CN 4 THƯỜNG NIÊN C
Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30

Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2016