Thứ Tư, ngày 03 tháng 9 năm 2014

Sống đức tin _ truyền giáo

Truyền Giáo
Niềm vui trong Chúa là sức mạnh của chúng ta.  
Trầm Thiên Thu (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)

5 phút cho Chúa _ từ kinh ngạc hướng đến sự vô tận

04/09/14 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 5,1-11
TỪ KINH NGẠC HƯỚNG ĐẾN SỰ VÔ TẬN
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5,10)
Quyền năng của Thiên Chúa được bày tỏ để mở rộng tầm nhìn của con người, đưa con người lên tầm cao mới...

Daily reflection _ the proper response to faith

THE PROPER RESPONSE TO FAITH
The response of faith is much more important than a cure or a healing. Our eternal future, not just our time on earth, depends on the proper response of faith.
Deacon John Ruscheinsky

Thứ Ba, ngày 02 tháng 9 năm 2014

LTHN _ ý hướng ngay lành trong mọi sự

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Chương 3. Ý HƯỚNG NGAY LÀNH TRONG MỌI SỰ

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ tư tuần 22 thường niên

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1 Cr 3, 1-9; Lc 4, 38-44

Suy niệm hạnh thánh _ 03/9

Thánh GRÊGÔRIÔ CẢ
 (540?-604)
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Vị thánh trong ngày _ 03/9

Thánh Grêgôriô Cả  
(540?--604)
"Không thể nào tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra trong thời Trung Cổ - thật lộn xộn, vô trật tự - nếu không có triều đại giáo hoàng; và nói về giáo hoàng của thời trung cổ, vị cha chung đích thực là Ðức Grêgôriô Cả." (Một sử gia Anh Giáo)

Mark Link _ Lời Chúa thứ tư tuần 22 thường niên

TUẦN 22 – THỨ TƯ
Bài đọc 1 năm lẻ
“Tin Mừng này đang sinh hoa trái và lớn lên trên toàn thế giới như thế nào, thì nơi anh em cũng vậy, từ ngày anh em được nghe nói và nhận biết ân sủng của Thiên Chúa thực sự là gì.” (Cl 1,6)

Lời Chúa cntn 23a _ yêu thương là chu toàn lề luật

YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT
Công lý của tình yêu đã bắt Đức Kitô chịu chết để đền tội cho mọi người, thì cũng bắt hết những ai muốn theo Ngài phải có trách nhiệm với hạnh phúc của người khác.  
Lm. HK

5 phút cho Chúa _ truyền giáo, ơn gọi và bổn phận

03/09/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Th. Grê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT Lc 4,38-44
TRUYỀN GIÁO: ƠN GỌI VÀ
BỔN PHẬN CỦA KITÔ HỮU
“Tôi phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43)
Hãy sống vui tươi, lạc quan và cư xử bác ái, yêu thương với những người chung quanh.

Daily reflection _ He spoke with authority

HE SPOKE WITH AUTHORITY   
A sense of justice, a regard for truth, a pursuit of honesty, these become weapons for defeating what is contrary to the example set forth by Christ.  
Deacon John Ruscheinsky

Thứ Hai, ngày 01 tháng 9 năm 2014

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 22 thường niên

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
1 Cr 2, 10b-16; Lc 4, 31-37

LTHN _ mục đích của mọi loài thụ tạo

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Cuốn I. CON ĐƯỜNG THANH TẨY 
Chương 2. MỤC ĐÍCH CỦA MỌI LOÀI THỤ TẠO

Daily reflection _ too simple

TOO SIMPLE
Now this all sounds like Gospel material and seems as though it would be Good News indeed, but to the crowd, it is anything but good news.  
Deacon John Ruscheinsky

Suy niệm hạnh thánh _ 02/9

Chân phước JOHN FRANCIS BURTÉ
và ĐỒNG BẠN
 (k. 1792; tđ. 1794)
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Vị thánh trong ngày _ 02/9

Chân Phước John Francis Burté và các Bạn
  (k. 1792; d.1794)  
Các linh mục này là nạn nhân của cuộc Cách Mạng Pháp. Mặc dù họ tử đạo trong thời gian khác nhau, nhưng được Giáo Hội mừng kính cùng một lúc vì tất cả đã hy sinh mạng sống với cùng một lý do.  

Mark Link _ Lời Chúa thứ ba tuần 22 thường niên

TUẦN 22 – THỨ BA
Bài đọc 1 năm lẻ
“Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Khi người ta nói: "Bình an biết bao, yên ổn biết bao!", thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống.” (Tx 5,2-3)

5 phút cho Chúa _ đừng nghe theo thần ô uế

02/09/14 THỨ BA TUẦN 22 TN
Lc 4,31-37
ĐỪNG NGHE THEO THẦN Ô UẾ
Có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” (Lc 4,33-34)
Thần ô uế ranh mãnh xúi dục con người rằng những điều xấu không liên can đến Thiên Chúa.  

Sức khỏe _ cao niên mà phong độ

Câu Chuyện Thầy Lang
CAO NIÊN MÀ PHONG ĐỘ
“Có cả ngàn cửa ngõ đưa tới sự già trước tuổi và chết yểu. Một trong những cửa ngõ đó là dáng điệu xấu của con người.” (Bác sĩ E.F. Schmerl)
Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức.