Thứ Bảy, ngày 20 tháng 12 năm 2014

5 phút cho Chúa _ gặp gỡ - trao đổi - ưng thuận

21/12/14 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MV – B
 Lc 1,26-38
GẶP GỠ-TRAO ĐỔI-ƯNG THUẬN
“Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en… đến gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se.” (Lc 1,26-27)
Hãy noi theo gương Mẹ Ma-ri-a, thưa xin vâng với trọn niềm tin và phó thác nơi Chúa.

Daily reflection _ let it be done to me

"LET IT BE DONE TO ME"
Two of Mary's statements at the Annunciation are important for understanding our relationship with God: "I am the handmaid of the Lord" and "May it be done to me" (Lk 1:38).  
Deacon John Ruscheinsky

Mark Link _ Lời Chúa ngày 21/12


Ngày 21/12
Bài đọc 1
Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! Mùa ca hát vang trời về đây… nào cho anh thấy mặt, cho anh nghe tiếng. (Dc 2,10.12.14).

Lời Chúa cnmv 4b _ Thiên Chúa luôn yêu thương và trung tín

THIÊN CHÚA
LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ TRUNG TÍN
Những ai nhận biết Thiên Chúa quyền năng, giàu tình thương và luôn trung thành, sẽ khiêm tốn lắng nghe và vâng phục thánh ý Người như Đức Maria.  
Lm. Mt

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Lời Chúa cnmv 4b _ biến cố của lòng tin

BIẾN CỐ CỦA LÒNG TIN
Hãy học nơi Đức Maria… Chúa là điểm tựa duy nhất để niềm tin được sống và cuộc đời của mỗi người được hòa nhập vào dòng chảy của ơn cứu độ...
Logos

Mark Link _ Lời Chúa ngày 20/12

Ngày 20/12
Bài đọc 1
Chính Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel (Is 7,14).
Thánh Matthêu nói về việc sinh hạ của Chúa Giêsu: “Giờ đây, tất cả những việc này xảy ra để ứng nghiệm điều Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ: “Một trinh nữ sẽ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Enmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,22-23),

5 phút cho Chúa _ bước nhảy vọt trong đức tin


20/12/14 THỨ BẢY TUẦN 3 MV
 Lc 1,26-38
BƯỚC NHẢY VỌT TRONG ĐỨC TIN
“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su” (Lc 1,31)
Hãy thân thưa cách chậm rãi, đầy ý thức: Vâng, con đây là tôi tớ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho con như Chúa muốn.

Daily reflection _ confidence in faithfulness

CONFIDENCE IN FAITHFULNESS
Do not be afraid, God is with you and all will be well.  
Deacon John Ruscheinsky

Suy tư mùa vọng _ khiêm nhường đón nhận

KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN
Chúa chọn Đức Mẹ, đó là do ơn lành nhưng không của Chúa, nhưng cũng vì Đức Mẹ có tâm hồn khiêm nhường đón nhận.
Tgm Ngô Quang Kiệt

Thứ Năm, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Sức khỏe _ tai hại của tức giận

TAI HẠI CỦA SỰ TỨC GIẬN
“Tính xấu đặc biệt thường thấy trong những người đau bệnh động mạch, là tính thù vặt, tính tức giận...”
Lm. Đỗ Đình Tiệm & Lm. Phạm Minh Công

Mark Link _ Lời Chúa ngày 19/12

Ngày 19/12
Bài đọc 1
[Một phụ nữ son sẻ mang thai] sinh một con trai và gọi tên là Samson. Con trẻ lớn lên và Thiên Chúa chúc lành cho nó (Tp 13,24)

5 phút cho Chúa _ con người bất lực nhưng Thiên Chúa quyền năng

19/12/14 THỨ SÁU TUẦN 3 MV
 Lc 1,5-25
CON NGƯỜI BẤT LỰC NHƯNG
THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG
“Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.” (Lc 1,7)
Khi mà mọi giải pháp đều tỏ ra bế tắc và bạn cảm nhận được sự bất lực của mình, đó là dịp để bạn khám phá tình thương của Chúa và tin cậy vào quyền năng của Ngài.

Suy niệm hạnh thánh _ 19/12

Tôi Tớ Thiên Chúa
BERTHOLD ở RATISBON
 (c. 1272)
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ

Vị thánh trong ngày _ 19/12

Tôi Tớ Thiên Chúa Berthold ở Ratisbon
(c. 1272)  
Qua sự rao giảng của cha, lời Chúa đánh động những tâm hồn chai đá. Tinh thần của ngài vẫn sống động trong các bài giảng, mà nhiều bài ấy vẫn thích hợp trong thời đại chúng ta.

Daily reflection _ a man of incredible faith

A MAN OF INCREDIBLE FAITH
Like Mary, Joseph is a model of faith for us. He is a faithful witness and servant of God's unfolding plan of redemption.
Deacon John Ruscheinsky