Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Lời Chúa cnmc 4a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CN 4 MC A 2017
Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Lời Chúa cnmc 3a _ các bài suy niệm

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY A
Lời Chúa: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Lời Chúa cnmc 2a _ các bài suy niệm

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY A
Lời Chúa: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9