Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Nhân bản Kitô giáo _ ở trường lớp


BÀI 15: Ở TRƯỜNG LỚP

 Anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch!   (1Tm 4, 12)
1/15:  Không chạy nhảy trên bàn ghế, hoặc vẽ bậy lên bảng, tường, bàn học.
2/15: Trong lớp học, nên ngồi đứng ngay ngắn, tập trung nghe giảng. Khi cần hỏi gì, giơ tay đợi thầy cô cho phép.

Không có nhận xét nào: