Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

GLCG _ ơn Chúa và sự công chính hóa

Bài 3. ƠN CHÚA VÀ SỰ CÔNG CHÍNH HÓA
19.      Ơn hiện sủng là gì?
            Ơn hiện sủng, còn gọi là ơn trợ giúp, là sự can thiệp của Chúa để giúp ta làm các việc lành trong mỗi hoàn cảnh, và có tính cách nhất thời cho từng việc.
            Có nhiều loại ơn trợ giúp, như đã nói trên, nhưng thường được chia làm hai loại chính cách dễ hiểu như sau:
            - Ơn trợ giúp bên ngoài: Là những tác động tốt từ bên ngoài lên đời sống siêu nhiên Chúa ban cho ta, như gương sáng, các bài giảng, các bài giáo lý, những lời khuyên tốt, những hội đoàn đạo đức...
            - Ơn trợ giúp bên trong: Là những tác động trực tiếp của Chúa trong linh hồn để soi sáng, thúc đẩy ta làm lành lánh dữ, như giúp ăn năn cải thiện đời sống, chống trả chước cám dỗ, làm việc bác ái.
            Nếu ơn thánh hóa là sự sống không thể thiếu của linh hồn ta, thì ơn trợ giúp cũng hết sức cần thiết để ta có thể gìn giữ và tăng trưởng ơn thánh hóa. Là những con người đã bị thương tổn bởi tội tổ tông, chúng ta không thể tự mình chống trả chước cám dỗ và làm việc lành được, vì “không có Thầy, các con không làm được gì” (Ga 15,5); còn khi biết nhờ đến ơn trợ giúp của Chúa thì ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Chúa là Đấng ban sức mạnh cho tôi”  (Pl 4,13).

Không có nhận xét nào: