Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Suy tư mùa chay _ cuộc sống quanh ta

CUỘC SỐNG QUANH TA
Thiên Chúa cần nơi cầu nguyện nguy nga để chúng ta hằng ngày đến đọc kinh hay Ngài cần chúng ta mở rộng tấm lòng bác ái ra cho kẻ khốn khó ?
(MichelLuong)
Có một điều dể nhận thấy trước mắt và cảm thấy xốn xang trong lòng là hầu như phần lớn những cơ sở từ thiện có tính cách đi sâu đi sát vào đời sống những kẻ khốn cùng, nghèo khó đều xuất phát từ những người mà chúng ta thường gọi là Lương Giáo, Kẻ Ngoại, những người chưa được diễm phúc biết đến Thiên Chúa như chúng ta.
Trong một năm thử hỏi chúng ta nhận được bao nhiêu Thư Ngỏ để xây dựng Nhà Chúa, Nhà Chung. Có thư nào gởi đến mời gọi chúng ta góp phần xây dựng một quán cơm từ thiện cho người nghèo nào chăng ?
Đau lòng hơn, có khi phải đi đến Nhà Chùa, Miểu Bà để đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn một người Giáo dân của chúng ta mà thân xác được tạm quàn nơi đó.
"Lạy Cha chúng con ở trên Trời..." miệng đọc mà lòng uất nghẹn!
Thiên Chúa cần nơi cầu nguyện nguy nga để chúng ta hằng ngày đến đọc kinh hay Ngài cần chúng ta mở rộng tấm lòng bác ái ra cho kẻ khốn khó?
Đi, thấy và cảm nhận vậy thôi !
(MichelLuong)

Không có nhận xét nào: