Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Một chút suy tư _ đứng dậy ngay

  “Cho đến khi cái chết thấy con đứng thẳng”
Một thanh niên đến với một linh mục đầy kinh nghiệm, thú thật:
-              Thưa cha, con phải làm gì khi con sa ngã phạm tội?
-              Con hãy chỗi dậy và đứng lên.
-              Thưa cha, con đã từng chỗi dậy, nhưng rồi con cứ sa ngã lại.
Bằng một câu nói đầy thông cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ, vị linh mục nầy kết thúc bằng một câu:
-              Mỗi lần ngã xuống là con hãy cố gắng đứng dậy ngay! Tình thương của Chúa là tha thứ, sức mạnh của con là đứng dậy cho đến khi cái chết… thấy con đứng thẳng.

Chính khi yếu đuối là lúc tôi nhận biết rằng chỉ nơi tình thương Chúa mà tôi tìm được chỗ nương tựa. Không một tội nhân tội lỗi nặng nề đến đâu mà không tìm được nơi tình thương của Chúa một chỗ tựa nương!

Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. (2Cr 12,9-10)

Không có nhận xét nào: