Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

Một chút suy tư _ vẻ đẹp toán học của tình yêu Chúa

Mời bạn chiêm ngắm vẻ đẹp của toán học

Beauty of Mathematics!!!!!!!

alt
1 x 8 + 1 = 9
12 x 
8 + 2 = 98 
123 x 
8 + 3 = 987 
1234 x 
8 + 4 = 9876 
12345 x 
8 + 5 = 98765 
123456 x 
8 + 6 = 987654 
1234567 x 
8 + 7 = 9876543 
12345678 x 
8 + 8 = 98765432 
123456789 x 
8 + 9 = 987654321 

1 x 
9 + 2 = 11 
12 x 
9 + 3 = 111 
123 x 
9 + 4 = 1111 
1234 x 
9 + 5 = 11111 
12345 x 
9 + 6 = 111111 
123456 x 
9 + 7 = 1111111 
1234567 x 
9 + 8 = 11111111 
12345678 x 
9 + 9 = 111111111 
123456789 x 
9 +10= 1111111111 
9 x 9 + 7 = 88 
98 x 
9 + 6 = 888 
987 x 
9 + 5 = 8888 
9876 x 
9 + 4 = 88888 
98765 x 
9 + 3 = 888888 
987654 x 
9 + 2 = 8888888 
9876543 x 
9 + 1 = 88888888 
98765432 x 
9 + 0 = 888888888 

Đẹp quá, phải không?
 

Và hãy nhìn ngắm sự đối xứng này: 


1 x 1 = 
1 
11 x 11 = 
121 
111 x 111 = 
12321 
1111 x 1111 = 
1234321 
11111 x 11111 = 
123454321 
111111 x 111111 =
12345654321 
1111111 x 1111111 =
1234567654321 
11111111 x 11111111 =
123456787654321 
111111111 x 111111111 =
12345678987654321 

Lý trí ngỡ ngàng...

Giờ đây, hãy để mắt đến con số này... 

101%
 

Với một cái nhìn toán học nghiêm khắc:
 

Thế nào là
100%

Thế nào là trao tặng HƠN
100%? 

Bạn có ngạc nhiên về những người nói rằng
họ đang trao tặng hơn
100%? 

Nếu có ai đòi hỏi bạn 


TRAO TẶNG HƠN 100%...
 

Bạn phải làm gì để ĐẠT
101%? 

Điều gì trong đời sống là
100% ? 

Dưới đây là một công thức toán học nhỏ giúp ta
trả lời những câu hỏi đó:
 

Nếu:
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 


Thay mặt cho:
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 


Thì: 

H-A-R-D-W-O-R-K 
(CÔNG VIỆC)
8+1+18+4+23+15+18+11= 98% 

Và: 
K-N-O-W-L-E-D-G-E 

(KIẾN THỨC)
11+14+15+23+12+5+4+7+ 5 = 96% 

Nhưng: 
A-T-T-I-T-U-D-E 
(QUAN ĐIỂM)
1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100% 

RỒI, hãy xem tình yêu Chúa đưa bạn đi xa đến đâu: 

L-O-V-E-O-F-G-O-D 

(TÌNH YÊU THIÊN CHÚA)
12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101% 

Vì thế, người ta có thể kết luận với sự chắc chắn của toán học là: 

Trong khi
Công Việc và Kiến Thức đưa bạn đến gần, và Quan Điểm đưa bạn đến nơi, thì chính Tình Yêu Thiên Chúa sẽ đặt bạn trên đỉnh cao!

Những con số bình thường với những phép tính giản đơn
mà có sức làm ai nấy ngẩn người ra vì
những điều bí ẩn diệu vợi của nó.
Tình yêu Chúa cũng thực hiện những phép tính rất đơn giản
nơi những con người bình thường nhất làm cho
cả vũ trụ cũng phải ngỡ ngàng.

ĐÓ LÀ PHÉP LẠ CỦA TÌNH YÊU

BẠN HÃY CỘNG TÁC VỚI CHÚA
BẰNG CÁCH ĐỂ NGÀI PHỔ
GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
VÀO CUỘC SỐNG CỦA BẠN
TRONG NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG

Have a nice day !
  

Không có nhận xét nào: