Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Suy tư lễ Giáng Sinh _ Internet của Chúa

INTERNET CỦA CHÚA
Đường lối hoạt động của Chúa Cứu Thế, là nối trời với đất, nối lòng người với nhau…
Lm. HK
Năm 1858, đường cáp điện tín nối liền châu Mỹ và châu Âu đã hoàn tất, người ta dự đoán và tranh luận nhiều về bản tin đầu tiên sẽ được phát ra: Ai sẽ gửi cho ai? Điều chi cần nhắn gửi?
 Ngày 16.8.1858, tổng thống James Buchanan của Hoa Kỳ đã gửi bản điện tín đầu tiên cho nữ hoàng Victoria, nước Anh. Chỉ một câu vắn gọn trong Thánh Kinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Đó là đường lối hoạt động của Chúa Cứu Thế, là nối trời với đất, nối lòng người với nhau: Trong Chúa Kitô, vinh quang của Thiên Chúa được liên kết nên một với hạnh phúc của con người, nơi Ngài mà lời cầu nguyện của con người được lắng nghe, nơi Ngài mà lời Thiên Chúa được rao giảng, và cũng nơi Ngài mà mọi người nên một với nhau.
Tông đồ là người nối mạng với Thiên Chúa, và với con người, để Chúa nghe biết những khát vọng và nhu cầu của dân Chúa nơi lời cầu nguyện của họ, còn dân Chúa nghe lời của tình yêu Thiên Chúa trong đời sống họ: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ.” (Hiến chế Mục Vụ, 1)
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Không có nhận xét nào: