Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Mark Link _ Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

CHÚA NHẬT - TUẦN 1
LỄ CHÚA NHẬT CHỊU PHÉP RỬA
Tin Mừng Năm A
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thần Khí đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Ngài. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Ngài” (Mt 3,16-17).
Các tác giả Cựu ước thường gọi một ai đó là “con Thiên Chúa” cũng như chúng ta gọi một người tốt lành là “thiên thần”. Nói khác đi, họ sử dụng tước hiệu “con Thiên Chúa” theo nghĩa bóng. Do đó, họ gọi nhà vua là “thiên tử”. Các tác giả Tân ước, trái lại, dành tước hiệu này cho Chúa Giêsu. Các ông sử dụng từ ngữ này theo nghĩa đen, vì đó là điều các ông đã kinh nghiệm được về Chúa Giêsu như là Con duy nhất của Chúa Cha.
Điều gì thuyết phục tôi rằng Chúa Giêsu là “Con duy nhất của Chúa Cha”?
Con Thiên Chúa đã chết, đó là điều phải tin, bởi vì nó phi lý. Ngài đã được mai táng và đã sống lại, đó là điều chắc chắn, bởi vì điều bất khả. (Tertulianô)

Tin Mừng Năm B
Chúa Giêsu được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Ngài liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,9-11).
Tại một nhà thời ở ngoại ô Trung Quốc, ngay khi thánh lễ sắp sửa bắt đầu, thì một quân sĩ có vũ trang đi vào. Cộng đoàn tín hữu cảm thấy lo sợ. Nhận thấy điều đó, người lính đã trấn an họ bằng cách làm dấu thánh giá, một dấu chỉ niềm tin vào Chúa Ba Ngôi: “Nhân danh Cha , và Con, và Thánh Thần”.
Bài đọc hôm nay chứa đựng một trong những dẫn chứng ấn tượng nhất vào Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha qua tiếng từ trời, Chúa Con ra khỏi nước, và Chúa Thánh Thần qua chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu.
Tôi đã bày tỏ niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi như thế nào?
Cũng như có ba nốt nhạc, nhưng chỉ có một âm; cũng vậy, có ba ngôi vị, nhưng chỉ có một Chúa. (Thánh Ignatiô)

Tin Mừng Năm C
Đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Ngài dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3,21-22).
Henry Ford mướn một chuyên gia giỏi để đánh giá công ty của ông. Bản báo cáo cuối cùng của chuyên gia với kết quả khả quan, ngoại trừ vấn đề là, anh nói: “Mỗi lần đi ngang qua văn phòng của nhân viên cuối hành lang, tôi đều thấy anh ta gác chân lên bàn và nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Anh ta đang làm lãng phí tiền bạc của anh đấy”. Nhưng Henry nói: “Phải, chính vì biết lãng phí như vậy mà một lần anh đã có sáng kiến tiết kiệm cho chúng tôi hàng triệu mỹ kim đấy”.
Hình ảnh người đàn ông trầm tư mặc tưởng và hình ảnh Chúa Giêsu đắm mình trong cầu nguyện đặt cho tôi câu hỏi: “Liệu tôi có khá hơn nếu tôi tạo được thói quen tạm ngưng công việc trong ngày để cầu nguyện chăng?”
Đời sống mỏng dòn, hãy nâng đỡ nó bằng lời cầu nguyện (E.C McKenzie).

Không có nhận xét nào: