Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

Mark Link _ Lời Chúa thứ hai tuần 3 mùa vọng

THỨ HAI _ TUẦN 3 MÙA VỌNG 
Bài đọc 1
Balaam thấy Thiên Chúa vui lòng chúc phúc cho Israel, nên không dám dùng phù chú như ông đã làm trước… Bấy giờ ông xướng lên bài thơ: “Tôi thấy một điều, nhưng không phải cho lúc này. Một ngôi sao mọc lên từ Giacóp, một phương trượng xuất từ Israel” (Ds 24,1.15.17)
Douglas Hyde là một ký giả người Anh không thích Gíao hội Công giáo. Một hôm ông mua một cuốn sách chống đạo nhằm tấn công Gíao hội. Cuốn sách đã có một tác dụng ngược lại: là đưa Hyde gia nhập Gíao hội. Đó cũng là điều xảy đến cho Balaam trong bài đọc hôm nay: ông lên đường để chúc dữ cho dân Chúa, nhưng rốt cuộc ông lại chúc phúc cho họ. Những người kitô hữu tiên khởi đã thấy lời tiên tri về ngôi sao của Balaam có liên quan đến ngôi sao dẫn đường các đạo sĩ Phương Đông tìm đến Chúa Giêsu.
Tôi thay đổi não trạng ra sao khi nhận thấy mình sai lầm?
Bạn được thông suốt khi trải qua thay đổi (Bruce Barton)

Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu hỏi những kẻ chống đối Ngài:] “Phép rửa của Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “do trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “thế sao các ông không tin ông ấy?” Còn nếu mình nói: “do người ta” thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho Gioan là một ngôn sứ.” Vì thế họ trả lời Chúa Giêsu: “Chúng tôi không biết.” (Mt 21,25-27)
Tháng 5/1915 người Đức đánh chìm chiếc tàu chở hành khách Lusitalia của Mỹ, vì cho rằng chiếc tàu chuyên chở vũ khí. Các quan chức Mỹ phủ nhận điều này và dùng sự kiện ấy đưa Mỹ vào thế chiến thứ hai. Sau đó, người ta chứng minh rằng các quan chức Mỹ biết rõ chiếc tàu đang chuyên chở vũ khí nhưng giả vờ không biết.
Một phụ nữ nói: “Hầu như mọi người không phải là kẻ nói dối, họ tránh xa sự thật ở một khoảng cách an toàn.” Người phụ nữ này có ý nói gì? Nó có thể áp dụng vào cuộc sống tôi ra sao?
Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ có sức mạnh vô biên ủng hộ bạn. Nhưng nếu không, bạn sẽ có một sức mạnh vô biên chống lại bạn (Charles Gordon)

Bài Tin Mừng
[Một vài vị lãnh đạo tôn giáo đến hỏi Chúa Giêsu: Ông lấy quyền nào để giảng dạy? Chúa Giêsu đáp:] “Vậy quyền làm phép rửa của Gioan từ đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ trả lời Chúa Giêsu: “Chúng tôi không biết.” (Mt 21,25-27)
Những vị lãnh đạo cố gắng gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng rốt cuộc chính họ lại bị mắc bẫy. Bởi vì, nếu họ nói quyền của Gioan đến từ con người, họ sẽ xúc phạm đến những kẻ đón nhận Gioan như sứ giả của Thiên Chúa. Trái lại, nếu họ nói quyền ấy đến từ Thiên Chúa, họ sẽ tự kết án mình, bởi vì họ phủ nhận phép rửa của Gioan. Chính vì vậy họ giả vờ không biết.
Tôi đã trung thực và thẳng thắn đối với người khác và đối với chính mình như thế nào?
Trên tất cả hãy chân thật với chính mình và sẽ đến điều phải đến như ngày và đêm tiếp nối nhau. Bạn sẽ không thể giả dối đối với bất cứ ai. (William Shakespeare)

Không có nhận xét nào: