Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

5 phút cho Chúa _ lên đường truyền giáo

03/12/15                                    THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV
Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục                                 Mc 16,15-20
LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Nói và sống cho người khác biết về Thiên Chúa là sứ mạng và là ơn gọi của mỗi Ki-tô hữu.
Suy niệm: Sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại, Ngài hoàn tất sứ mạng cứu thế và về trời. Thế nhưng công cuộc “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” chỉ mới bắt đầu khi Chúa tin tưởng giao phó sứ mạng trọng đại đó cho Hội Thánh, là những người tin vào Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Kể từ đó, Hội Thánh không ngừng truyền giáo vì “tự bản chất, Hội Thánh là truyền giáo.” Nói và sống cho người khác biết về Thiên Chúa là sứ mạng và là ơn gọi của mỗi Ki-tô hữu. Tạo vật còn dùng vẻ đẹp và kỳ diệu của chúng để nói lên vinh quang Thiên Chúa, huống hồ con người?
Mời Bạn: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê nối tiếp bước chân của biết bao vị thừa sai miệt mài lên đường đến những miền xa lạ để chinh phục các linh hồn cho Chúa, đó là cuộc lên đường về mặt địa lý. Phần chúng ta, chúng ta lên đường ngay trong môi trường sống của mình: tại gia đình, nơi làm việc, chốn học đường,… Chúng ta lên đường bằng thái độ thao thức, khắc khoải không khác các vị truyền giáo xưa nay. Đó là sự thao thức mong cho “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện” trước khi xin cho chúng ta “hôm nay lương thực hằng ngày.”
Sống Lời Chúa: Dâng hy sinh, lời cầu nguyện cho một người bạn, một gia đình lương dân và tìm dịp nói về tình yêu Chúa cho họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con quan tâm đến cánh đồng truyền giáo sát cạnh chúng con là gia đình, khu xóm, nơi chúng con làm việc, học hành, xin cho chúng con nhận ra đó là nơi chúng con được sai đến; và xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần cho chúng con để chúng con có khả năng chu toàn sứ mạng. Amen.

Không có nhận xét nào: