Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

5 phút cho Chúa _ tình yêu khơi động sáng kiến


THỨ HAI TUẦN 2 MV                                                                  Lc 5,17-26
10/12/07                                                                                                    
TÌNH YÊU KHƠI ĐỘNG SÁNG KIẾN
“Vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.” (Lc 5,19)
Suy niệm: Hành động của thân nhân người bại liệt đáng để mỗi Ki-tô hữu suy nghĩ trong mùa vọng này. Họ yêu thương người thân của mình, dù con người ấy không có khả năng hoạt động. Họ tìm cách cứu chữa chứ không thất vọng, dù công việc ấy chẳng phải dễ dàng. Đám đông không còn là trở ngại không thể vượt qua, bởi tình yêu giúp họ thêm sáng kiến, mở lối đưa người thân của mình đến cùng Đấng Chữa Lành. Dĩ nhiên, Chúa vẫn luôn đòi hỏi người được chữa lành phải có đức tin. Nhưng ở đây, đức tin của những thân nhân và sự phục vụ đầy yêu thương của họ nâng đỡ đức tin yếu ớt và làm sống lại niềm hy vọng nơi con người bị bệnh tật chôn vùi trong nhiều năm tháng. Những người thân đã giúp anh ta gặp được Chúa Giê-su.
Mời Bạn: Biến cố Giáng Sinh chỉ có ý nghĩa đối với từng người khi chính họ tìm được sự bình an vì tin rằng Thiên Chúa yêu thương và ở với họ. Bạn có thể giúp người thân hay một người đang xa Chúa tìm gặp được Chúa trong dịp này không?
Chia sẻ: Lời cầu nguyện có miễn trừ mọi sáng kiến phải có trong việc truyền giáo không?
Sống Lời Chúa: Bạn tìm hiểu trở ngại nào đang làm người thân của mình xa Chúa và vận dụng sáng kiến để giúp họ giao hòa với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chung quanh con còn nhiều người chưa biết Chúa hoặc đang xa Chúa. Xin cho con vừa biết dựa vào ơn Chúa, vừa biết sử dụng sáng kiến để đưa dẫn anh chị em con sống với Chúa.

Không có nhận xét nào: