Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Suy tư Mùa Chay _ nhìn lại


NHÌN LẠI
Đôi khi chẳng hiểu nổi tại sao những kẻ coi thường những qui luật của cuộc đời lại có vẻ thịnh vượng. Còn những người ăn ngay ở lành lại gặp nhiều điều túng cực. Tuy vậy, khi giờ phút lìa đời đã gần kề, người ta mới thấy những lời nhắc nhở được Gerard Groot viết ra năm 1384 có một giá trị khôn sánh:
“Lúc ấy người khiêm tốn và khó nghèo được tin tưởng rất nhiều, còn người kiêu hãnh lại phải sợ hãi mọi mặt.
“Lúc đó người ta mới thấy những ai đã biết chịu tiếng khờ dại và chịu khinh rẻ vì Chúa Kitô là hơn.
“Lúc đó mọi đau khổ được chịu đựng cách nhẫn nhục sẽ đem lại vui sướng và ‘mọi kẻ dữ sẽ phải câm miệng lại’.
“Lúc đó người đạo đức sẽ vui mừng còn kẻ ác sẽ chịu buồn chán.
“Lúc đó thân xác xưa bị cầm hãm sẽ nhảy mừng hơn là lúc được nâng niu, chiều chuộng.
“Lúc đó chiếc áo thô sẽ tỏa sáng còn lụa là sẽ mất bóng.
“Lúc đó xó lều tranh còn đáng quí hơn gác tía, lầu vàng.
“Lúc đó lòng vững vàng nhẫn nhục còn có lợi hơn hết thảy các uy quyền thế tục.
“Lúc đó con đường vâng lời đơn thật còn đáng khen hơn mánh khóe nhà nghề.
“Lúc đó một lương tâm trong sạch và thẳng thắn còn đem lại nhiều vui mừng hơn khoa triết học uyên bác.
“Lúc đó, lòng khinh chê của đời sẽ giá trị hơn tất cả kho tàng trên trái đất." (Gương Chúa Giêsu I: 24,20)
* Ôi lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng ĐỪNG CỐ TẠO RA THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ TRẦN.

Không có nhận xét nào: