Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Một chút suy tư _ sức mạnh của tình yêu

Sức mạnh của tình yêu
Văn sĩ Louis Veuillot đưa ra nhận xét: “Nếu nhóm nhỏ các tín hữu thường đi nhà thờ mà biết sống đạo tình thương bác ái như Chúa dạy, thì họ sẽ thay đổi cả thế giới.”
Và văn sĩ nầy nhắn với các linh mục quản xứ: “Nếu các cha làm cho con chiên bổn đạo của mình sống đạo cho thật tử tế, các cha sẽ làm cho người ngoại đạo trở lại.”
Ngày nay có rất nhiều kỹ thuật và xảo thuật trong cuộc sống làm cho chúng ta đôi lúc khó phân biệt được đâu là hình, đâu là thực. Thế nhưng với ngọn lửa thì khác, hình ngọn lửa không có sức nóng.
Tình yêu là ngọn lửa Chúa muốn dùng để đốt cháy cả mặt đất này, để thay đổi cả thế giới: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49)
Hy sinh, quên mình là sức nóng của tình yêu: “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (1Ga 3,16)
Đâu là sự hy sinh, quên mình của tôi trong ngày hôm nay?

Không có nhận xét nào: