Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Một chút suy tư _ tôi tin vào Chúa

Tôi tin vào Chúa
Thành phố bị ngập. Khi nước dâng lên, có một người đứng trên thềm nhà. Có một người khác chèo thuyền tới, nói: “Anh hãy lên thuyền, tôi sẽ cứu anh.” Người đứng trên thềm nhà nói:
-         Không, tôi tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu tôi.
Nước vẫn dâng lên. Người nọ phải dời lên gác hai. Có một người đi xuồng máy tới nói: Anh hãy lên đây, tôi tới để cứu anh. Nhưng người trong nhà vẫn từ chối:
-         Xin cám ơn, tôi tin vào Chúa và sẽ chờ Chúa cứu vớt.
Chẳng mấy chốc lũ lên ngập nhà, người nọ phải đứng trên mái nhà. Một chiếc máy bay trực thăng bay tới, thả dây xuống. Viên phi công bảo người trên mái nhà hãy leo lên. Nhưng người nọ chỉ nói với viên phi công:
-         Tôi tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu tôi.
Cuối cùng ngôi nhà ngập hoàn toàn, người nọ lên thiên đường. Anh ta được gặp Chúa, và hỏi vì sao Chúa không cứu anh khi anh đặt hết lòng tin vào Chúa. Chúa bèn nói: Ta đã gửi tới một con thuyền, một xuồng máy và một phi cơ lên thẳng rồi, con còn muốn gì nữa?
Có thể nói là đặt hết lòng tin vào Chúa được không khi anh ta lại khăng khăng đòi Chúa làm theo ý của anh. Thế mà đúng là tôi thường làm như vậy.
Trong vườn Cây Dầu, lần thứ nhất, Chúa Giêsu sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha."  
Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha." (Mt 26,39.42)
Lạy Chúa Giêsu, kiểu mẫu cho niềm tin của con. Xin giúp con trong mọi lúc, nhận biết đâu là ý Chúa, và thực hiện, dù có khó chấp nhận đến đâu.

Không có nhận xét nào: